Plan zajęć

21B-ST

Biologia stacjonarne-dzienne doktoranckie
semestr zimowy 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Środa
  08:15 11:00 Możliwości zastosowania dendrochronologii w badaniach podstawowych i aplikacyjnych W dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ 118 A-8 19-12-2018; 09-01-2019; 16-01-2019; 23-01-2019; /
  16:30 19:30 Entomologia ewolucyjna W prof. dr hab. Beata Gabryś 115 A-8 12-12-2018; /+ ERASMUS
Czwartek
  16:30 19:30 Entomologia ewolucyjna W prof. dr hab. Beata Gabryś 118 A-8 13-12-2018; /
Piątek
  16:30 19:30 Entomologia ewolucyjna W prof. dr hab. Beata Gabryś 118 A-8 14-12-2018; /
Nieregularne
      Seminarium 3 S dr hab. Zbigniew Jakubiec, prof. UZ   D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.