Plan zajęć

31O-ST

Ochrona środowiska stacjonarne-dzienne doktoranckie
semestr zimowy 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Wtorek
  12:20 13:55 Seminarium 5 S dr hab. Joerg Boehner, prof. UZ 203 A-8 DP/
Nieregularne
      Wykład IX - Nanoukłady w diagnostyce biomedycznej/Nanobiotechnologia W dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ   D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.