Plan zajęć

11DiKS-SP18

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
  08:00 09:30 Stylistyka dziennikarska L dr hab. Monika Kaczor 138 A-16 D/gr. lab. 1
  08:00 09:30 Teoria recepcji i oddziaływania tekstu literackiego W dr hab. Leszek Jazownik, prof. UZ A A-16 D/specj. Pisanie kreatywne
  09:45 11:15 Język obcy nowożytny - język angielski Ć mgr Rienk Vierstra 216 A-20 D/
  11:30 13:00 PdW - Komizm językowy dawniej i dziś Ć dr Dorota Szagun 142 A-16 D/
  13:15 14:45 Wykład monograficzny - Religie świata W dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ A A-16 D/
  16:00 17:30 Język obcy nowożytny - język niemiecki Ć mgr Mirosława Nosewicz 102 A-20 D/
Wtorek
  08:00 09:30 Teoria informacji Ć dr Krystian Saja 341 A-16 D/specj. Brokrer informacji
  09:45 11:15 Stylistyka dziennikarska W prof. zw. dr hab. Krzysztof Maćkowiak 409 A-16 D/
  13:15 14:45 Współczesna polszczyzna Ć dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ 203 A-16 D/
  18:30 20:00 Przedmiot do wyboru: Teatr radiowy i sceniczny w ujęciu krytycznym Ć dr Janusz Łastowiecki 203 A-16 D/
Środa
  08:00 09:30 Systemy medialne w Polsce i na świecie Ć dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ 311 A-16 D/
  09:45 11:15 Filozofia umysłu Ć dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ 203 A-16 D/specj. Broker informacji
  11:30 13:00 Stylistyka dziennikarska L dr hab. Monika Kaczor 138 A-16 D/gr. lab. 2
  11:30 13:00 Wstęp do pisania i redagowania tekstów naukowych L dr hab. Radosław Sztyber 343 A-16 D/specj. Pisanie kreatywne
  13:15 14:45 Teoria komunikacji społecznej i medialnej W prof. zw. dr hab. Marian Bugajski 209 A-16 D/
  15:00 16:30 Teoria komunikacji społecznej i medialnej Ć prof. zw. dr hab. Marian Bugajski 209 A-16 D/
Czwartek
  08:00 14:00 Wychowanie fizyczne C     D/
  14:30 16:00 Współczesna polszczyzna W dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ A A-16 D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.