Plan zajęć

21PED-RESO-SP

Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Czwartek
  09:00 10:30 Język niemiecki III E mgr Anna Kubrak; mgr Beata Łapanowska; mgr Barbara Mikulska 31 A-16 05-09-2019; /egzamin poprawkowy
  09:00 10:30 Język angielski III E mgr Beata Burchardt; mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka; mgr Marzena Lachowicz 29 A-16 05-09-2019; /egzamin poprawkowy

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.