Plan zajęć

31O-SP

Ochrona środowiska stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Nieregularne
      Przedmiot wybieralny 11 ................................................................................................. W/Z dr Olaf Ciebiera   D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.