Plan zajęć

11F-ANG-SD19

Filologia angielska stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
  08:00 09:30 Praktyczna nauka języka angielskiego 1 - Czytanie i pisanie K mgr Peter Preston 104 A-20 D/grupa konwersatoryjna 1
  08:00 09:30 Praktyczna nauka języka angielskiego 1 - Sprawności zintegrowane K mgr Leszek Wilczyński 107 A-20 D/grupa konwersatoryjna 2
  09:45 11:15 Praktyczna nauka języka angielskiego 1 - Czytanie i pisanie K mgr Peter Preston 104 A-20 D/grupa konwersatoryjna 2
  09:45 11:15 Praktyczna nauka języka angielskiego 1 - Słuchanie i mówienie K mgr Richard Sharp 218 A-20 D/grupa konwersatoryjna 1
  11:30 13:00 Praktyczna nauka języka angielskiego 1 - Sprawności zintegrowane K mgr Leszek Wilczyński 107 A-20 D/grupa konwersatoryjna 1
  11:30 13:00 Praktyczna nauka języka angielskiego 1 - Słuchanie i mówienie K mgr Andrzej Zychla 221 A-20 D/grupa konwersatoryjna 2
Wtorek
  08:00 09:30 Przedmiot do wyboru: Podstawy teatrologii a dramat amerykański Ć dr Agnieszka Łobodziec 218 A-20 D/
  09:45 11:15 Język obcy specjalistyczny - język niemiecki Ć mgr Liliana Sadowska G A-20 D/grupa 1
  11:30 13:00 Język obcy specjalistyczny - język niemiecki Ć mgr Liliana Sadowska G A-20 D/grupa 2
  13:15 14:45 Seminarium magisterskie I S dr Iwona Filipczak; dr Agnieszka Kałużna 115 A-20; 218 A-20 D/s. 115 dr Kałużna, s. 218 dr Filipczak
  15:00 16:30 Seminarium magisterskie I S dr Magdalena Adamczyk 104 A-20 D/
  17:40 19:10 Język obcy specjalistyczny - język francuski Ć mgr Barbara Wrześniak 105 A-20 D/
Środa
  09:45 11:15 Teoria literatury Ć dr Iwona Filipczak G A-20 D/
Czwartek
  11:30 13:00 Językoznawstwo ogólne Ć dr Leszek Szymański 106 A-20 D/
  13:15 14:45 Przedmiot do wyboru: History of Roman Britain Ć dr Daria Janiszewska-Sieńko 221 A-20 D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.