Plan zajęć

41INF-PSI-SP

Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Wtorek
  09:15 10:40 Komunikacja interpersonalna W dr inż. Anna Pławiak-Mowna H044 A-10 DN/
  09:15 10:50 Ochrona własności intelektualnej W dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ H044 A-10 DP/
A 11:15 12:45 Seminarium dyplomowe II P doc. dr inż. Emil Michta 123 A-2 D/
B 11:15 12:45 Seminarium dyplomowe II P dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ 508 A-2 D/
C 13:15 14:45 Seminarium dyplomowe II P dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ 508 A-2 D/
Czwartek
  13:15 14:40 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem W dr inż. Grzegorz Łabiak H044 A-10 DN/
  13:15 14:50 Redakcja prac dyplomowych i tekstów użytkowych W dr hab. Joanna Gorzelana H044 A-10 DP/
  17:00 18:30 Przedmiot ogólnouczelniany - Odnawialne źródła energii i pojazdy elektryczne W prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek; dr hab. inż. Marcin Jarnut, prof. UZ; dr inż. Jacek Kaniewski; dr inż. Piotr Leżyński; dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ; dr hab. inż. Paweł Szcześniak 115 A-2 D/
Nieregularne
A     Seminarium specjalistyczne P dr inż. Dariusz Eljasz; dr inż. Janusz Kaczmarek; dr inż. Mirosław Kozioł   D/
B     Seminarium specjalistyczne P dr inż. Mirosław Kozioł; dr inż. Piotr Powroźnik; dr inż. Sergiusz Sienkowski; dr inż. Łukasz Sobolewski   D/
C     Seminarium specjalistyczne P dr inż. Łukasz Sobolewski; dr inż. Robert Szulim; dr inż. Jacek Tkacz   D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.