Plan zajęć

15BHP-SD

Bezpieczeństwo i higiena pracy stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
A 09:15 10:50 Metody zwalczania zagrożeń L dr Grzegorz Dudarski H101 A-10 DP/
A 09:15 10:50 Metodyka badań ergonomicznych L dr inż. Andrzej Lasota H132 A-10 DN/
B 09:15 10:50 Metodyka badań ergonomicznych L dr inż. Andrzej Lasota H132 A-10 DP/
B 09:15 10:50 Metody zwalczania zagrożeń L dr Grzegorz Dudarski H101 A-10 DN/
  11:15 12:50 Metodyka badań ergonomicznych W dr inż. Andrzej Lasota B112 A-11 DP/
  11:15 12:50 Metody zwalczania zagrożeń W dr Grzegorz Dudarski H101 A-10 DN/
B 13:15 14:50 Bezpieczeństwo pracy w procesach produkcyjnych L dr inż. Paweł Bachman H019 A-10 DP/
  13:15 14:50 Bezpieczeństwo pracy w procesach produkcyjnych W dr inż. Paweł Bachman B104 A-11 DN/
A 15:00 16:25 Bezpieczeństwo pracy w procesach produkcyjnych L dr inż. Paweł Bachman H019 A-10 DN/
Wtorek
  09:15 10:50 Metodyka szkoleń w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy W dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ H209 A-10 28-01-2020; /
B 11:15 12:45 Metodyka szkoleń w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy L dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ H209 A-10 D/
A 11:20 12:50 Komputerowe wspomaganie służby bezpieczeństwa i higieny pracy L dr inż. Piotr Gawłowicz B420 A-11 D/
A 13:15 14:45 Metodyka szkoleń w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy L dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ H209 A-10 D/
B 13:15 14:45 Komputerowe wspomaganie służby bezpieczeństwa i higieny pracy L dr inż. Piotr Gawłowicz B420 A-11 D/
  15:15 16:50 Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Ć mgr inż. Beata Zawadzka B112 A-11 DP/
Środa
  11:15 12:50 Metody statystyczne w badaniach naukowych W dr Ryszard Matysiak B112 A-11 DN/
  11:15 12:50 Kształtowanie mikroklimatu w pomieszczeniach pracy W dr inż. Remigiusz Aksentowicz B112 A-11 DP/
A 13:15 14:50 Metody statystyczne w badaniach naukowych L dr Ryszard Matysiak B312 A-11 DP/
A 13:15 14:50 Kształtowanie mikroklimatu w pomieszczeniach pracy L dr inż. Remigiusz Aksentowicz B111 A-11 DN/
B 13:15 14:50 Metody statystyczne w badaniach naukowych L dr Ryszard Matysiak B312 A-11 DN/
B 13:15 14:50 Kształtowanie mikroklimatu w pomieszczeniach pracy L dr inż. Remigiusz Aksentowicz B111 A-11 DP/
B 15:00 16:35 Wybrane problemy technicznego bezpieczeństwa pracy L dr inż. Marek Rybakowski H209 A-10 DP/
  15:00 16:35 Wybrane problemy technicznego bezpieczeństwa pracy W dr inż. Marek Rybakowski H209 A-10 DN/
A 16:40 18:05 Wybrane problemy technicznego bezpieczeństwa pracy L dr inż. Marek Rybakowski H209 A-10 DN/
Nieregularne
A     Seminarium dyplomowe II S     D/
B     Seminarium dyplomowe II S     D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.