Plan zajęć

21PED-POWiP-ND

Pedagogika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Sobota
kon.2 08:00 09:30 Procedury pozyskiwania środków finansowych w edukacji K dr hab. Sylwia Słowińska, prof. UZ   23-11-2019; /
  08:00 10:15 Współczesne problemy opieki i wychowania W dr Krzysztof Zajdel 323 A-16 25-01-2020; /
  08:00 10:15 Wykład monograficzny: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych ko W dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 11 A-16 14-12-2019; /przedmiot do wyboru
sem.1 08:00 11:15 Seminarium magisterskie III S dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 425 A-16 07-12-2019; 11-01-2020; /
kon.1 09:45 11:15 Procedury pozyskiwania środków finansowych w edukacji K dr hab. Sylwia Słowińska, prof. UZ   23-11-2019; /
  10:30 12:45 Wykład monograficzny: Zarządzanie konfliktem W dr Anita Famuła-Jurczak B A-16 14-12-2019; /przedmiot do wyboru
  10:30 12:45 Współczesne problemy opieki i wychowania Ć dr Krzysztof Zajdel 34 A-16 25-01-2020; /
  11:30 13:45 Wykład monograficzny: Być dobrym rodzicem W dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ C A-16 07-12-2019; /przedmiot do wyboru
  11:30 14:45 Poradnictwo pedagogiczne Ć dr Helena Ochonczenko 10 A-20 11-01-2020; /
  11:30 14:45 Współczesne problemy dzieci i młodzieży W dr Iwona Banach 336 A-16 23-11-2019; /
sem.1 13:15 14:45 Seminarium magisterskie III S dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 425 A-16 25-01-2020; /
  14:00 16:15 Wykład monograficzny: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych ko W dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ C A-16 07-12-2019; /przedmiot do wyboru
  15:00 16:30 Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy opiekuna-wychowawcy Ć dr Elżbieta Turska 425 A-16 23-11-2019; /
  15:00 17:15 Współczesne problemy dzieci i młodzieży W dr Iwona Banach 11 A-16 14-12-2019; 11-01-2020; /
  15:00 19:00 Poradnictwo pedagogiczne Ć dr Helena Ochonczenko 20 A-16 25-01-2020; /
  16:45 18:15 Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy opiekuna-wychowawcy W dr Elżbieta Turska 425 A-16 23-11-2019; /
  16:45 20:00 Współczesne problemy dzieci i młodzieży W dr Iwona Banach 11 A-16 07-12-2019; /
  17:30 19:45 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ć dr Krzysztof Wąż 229 A-16 14-12-2019; 11-01-2020; /
sem.2 18:30 20:00 Seminarium magisterskie III S dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 232 A-16 23-11-2019; /
Niedziela
  08:00 10:15 Wykład monograficzny: Teoria decyzji W dr Anita Famuła-Jurczak C A-16 15-12-2019; /przedmiot do wyboru
  08:00 10:15 Wykład monograficzny: Zarządzanie konfliktem W dr Anita Famuła-Jurczak 11 A-16 24-11-2019; 12-01-2020; /przedmiot do wyboru
  08:00 10:15 Wykład monograficzny: Teoria decyzji W dr Anita Famuła-Jurczak B A-16 26-01-2020; /przedmiot do wyboru
  08:00 11:15 Współczesne problemy opieki i wychowania W dr Krzysztof Zajdel 425 A-16 08-12-2019; /
  10:20 12:35 Współczesne problemy opieki i wychowania W dr Krzysztof Zajdel 425 A-16 12-01-2020; /
  10:30 12:45 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ć dr Krzysztof Wąż 229 A-16 26-01-2020; /
  10:30 13:30 Współczesne problemy opieki i wychowania W dr Krzysztof Zajdel 425 A-16 24-11-2019; /
  11:30 14:45 Współczesne problemy dzieci i młodzieży W dr Iwona Banach 11 A-16 15-12-2019; /
  11:30 14:45 Współczesne problemy opieki i wychowania Ć dr Krzysztof Zajdel 425 A-16 08-12-2019; /
  12:40 14:55 Współczesne problemy opieki i wychowania Ć dr Krzysztof Zajdel 425 A-16 12-01-2020; /
  13:40 16:40 Współczesne problemy opieki i wychowania Ć dr Krzysztof Zajdel 425 A-16 24-11-2019; /
kon.1 15:00 16:30 Procedury pozyskiwania środków finansowych w edukacji K dr hab. Sylwia Słowińska, prof. UZ 31 A-16 08-12-2019; /
  15:00 17:15 Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy opiekuna-wychowawcy W dr Elżbieta Turska 425 A-16 15-12-2019; /
  15:00 17:15 Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy opiekuna-wychowawcy Ć dr Elżbieta Turska 425 A-16 12-01-2020; /
kon.2 16:45 18:15 Procedury pozyskiwania środków finansowych w edukacji K dr hab. Sylwia Słowińska, prof. UZ 31 A-16 08-12-2019; /
sem.2 17:30 20:30 Seminarium magisterskie III S dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 336 A-16 12-01-2020; /
  18:30 20:00 Współczesne problemy opieki i wychowania Ć dr Krzysztof Zajdel 425 A-16 24-11-2019; 15-12-2019; /

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.