Plan zajęć

2RAT-NP 18/19

Ratownictwo medyczne niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Piątek
L1,L2,L3 08:00 20:00 Obóz zimowy - ratownictwo górskie Ć dr Tomasz Grzybowski   06-03-2020; /Obóz będzie odbywał się w dwóch terminach: - I część / narciarstwo zjazdowe - 6,7,8 marzec 2020 - II część / ratownictwo górskie - 3,4,5 kwiecień 2020
  14:00 16:15 Położnictwo i Ginekologia W prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia 120 A-2 06-12-2019; /
  14:30 17:30 Medycyna katastrof W dr n. med. Maciej Naskręt 120 A-2 20-12-2019; /
  15:00 17:15 Położnictwo i Ginekologia W prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak 120 A-2 22-11-2019; /
  15:00 17:15 Zdrowie seksualne W prof. dr hab. Zbigniew Izdebski 20 A-16 13-12-2019; /
ćwA 15:00 17:45 Położnictwo i Ginekologia Ć prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia 120 A-2 29-11-2019; /
L2 15:00 20:15 Medyczne czynności ratunkowe w szpitalnym oddziale ratunkowym - profil urazowy Ć mgr Szymon Dudkowiak   07-02-2020; /zajęcia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego
L3 15:00 20:15 Medyczne czynności ratunkowe w szpitalnym oddziale ratunkowym - profil urazowy Ć mgr Szymon Dudkowiak   10-01-2020; /zajęcia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego
L1 15:30 20:00 Choroby wewnętrzne - badanie fizykalne Ć dr hab. n. med. Michał Gaca, prof. UZ 305-306 A-22 17-01-2020; 24-01-2020; 31-01-2020; /
ćwA 16:30 20:30 Położnictwo i Ginekologia Ć prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia 120 A-2 06-12-2019; /
ćwA 17:30 20:30 Położnictwo i Ginekologia Ć prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak 120 A-2 22-11-2019; /
ćwA 17:45 20:45 Medycyna katastrof Ć dr n. med. Maciej Naskręt 120 A-2 20-12-2019; /
  18:00 20:30 Położnictwo i Ginekologia W prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia 120 A-2 29-11-2019; /
Sobota
  08:00 10:15 Farmakologia W dr n. farm. Karolina Kieres 120 A-2 14-12-2019; /
  08:00 10:15 Farmakologia W dr n. med. Sylwia Michalak 214 A-29 07-12-2019; /
  08:00 11:00 Farmakologia W dr n. o zdr. Przemysław Bejga 120 A-2 23-11-2019; /
ćwA 08:00 11:45 Położnictwo i Ginekologia Ć prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia 315 A-2 30-11-2019; /
L3 08:00 12:30 Medyczne czynności ratunkowe w szpitalnym oddziale ratunkowym - profil urazowy Ć mgr Szymon Dudkowiak   21-12-2019; 25-01-2020; /zajęcia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego
L1 08:00 13:15 Medyczne czynności ratunkowe w szpitalnym oddziale ratunkowym - profil urazowy Ć mgr Szymon Dudkowiak   08-02-2020; /zajęcia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego
L2 08:00 13:15 Medyczne czynności ratunkowe w szpitalnym oddziale ratunkowym - profil urazowy Ć mgr Szymon Dudkowiak   18-01-2020; /zajęcia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego
L1,L2,L3 08:00 20:00 Obóz zimowy - ratownictwo górskie Ć dr Tomasz Grzybowski   07-03-2020; /Obóz będzie odbywał się w dwóch terminach: - I część / narciarstwo zjazdowe - 6,7,8 marzec 2020 - II część / ratownictwo górskie - 3,4,5 kwiecień 2020
L2 10:20 14:50 Medyczne czynności ratunkowe w szpitalnym oddziale ratunkowym - profil urazowy Ć mgr Szymon Dudkowiak 120 A-2 11-01-2020; /
  10:30 12:00 Farmakologia W dr n. o zdr. Przemysław Bejga 120 A-2 14-12-2019; /
L1 10:45 16:00 Medyczne czynności ratunkowe w szpitalnym oddziale ratunkowym - profil urazowy Ć mgr Szymon Dudkowiak   07-12-2019; /zajęcia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego
ćwA 11:15 12:45 Farmakologia Ć dr n. o zdr. Przemysław Bejga 120 A-2 23-11-2019; /
L3 12:00 15:45 Medyczne czynności ratunkowe w szpitalnym oddziale ratunkowym - profil urazowy Ć mgr Szymon Dudkowiak   30-11-2019; /zajęcia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego
zp3 12:15 15:15 Choroby wewnętrzne - stany nagłe z elementami ALS Ć dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska 302 A-22 07-12-2019; /
zp4 12:15 15:15 Choroby wewnętrzne - stany nagłe z elementami ALS Ć mgr Marcin Mańkowski 303 A-22 07-12-2019; /
  12:15 16:00 Medycyna katastrof W dr n. med. Maciej Naskręt 305-306 A-22 14-12-2019; /
L2 12:45 17:15 Medyczne czynności ratunkowe w szpitalnym oddziale ratunkowym - profil urazowy Ć mgr Szymon Dudkowiak   21-12-2019; 25-01-2020; /zajęcia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego
zp1 13:00 16:45 Choroby wewnętrzne - stany nagłe z elementami ALS Ć dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska 208 A-22 23-11-2019; /
zp2 13:00 16:45 Choroby wewnętrzne - stany nagłe z elementami ALS Ć mgr Marcin Mańkowski 212a A-22 23-11-2019; /
L1 13:30 18:45 Medyczne czynności ratunkowe w szpitalnym oddziale ratunkowym - profil urazowy Ć mgr Szymon Dudkowiak   18-01-2020; /zajęcia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego
L3 13:30 18:45 Medyczne czynności ratunkowe w szpitalnym oddziale ratunkowym - profil urazowy Ć mgr Szymon Dudkowiak   08-02-2020; /zajęcia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego
L1 15:00 19:30 Medyczne czynności ratunkowe w szpitalnym oddziale ratunkowym - profil urazowy Ć mgr Szymon Dudkowiak 120 A-2 11-01-2020; /
zp5 15:30 18:30 Choroby wewnętrzne - stany nagłe z elementami ALS Ć dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska 302 A-22 07-12-2019; /
L1 16:00 19:45 Medyczne czynności ratunkowe w szpitalnym oddziale ratunkowym - profil urazowy Ć mgr Szymon Dudkowiak   30-11-2019; /zajęcia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego
L2 16:35 20:20 Medyczne czynności ratunkowe w szpitalnym oddziale ratunkowym - profil urazowy Ć mgr Szymon Dudkowiak 120 A-2 07-12-2019; /
zp3 16:46 20:31 Choroby wewnętrzne - stany nagłe z elementami ALS Ć dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska 208 A-22 23-11-2019; /
zp4 16:46 20:31 Choroby wewnętrzne - stany nagłe z elementami ALS Ć mgr Marcin Mańkowski 212a A-22 23-11-2019; /
Niedziela
L1 08:00 12:30 Medyczne czynności ratunkowe w szpitalnym oddziale ratunkowym - profil urazowy Ć mgr Szymon Dudkowiak   22-12-2019; 26-01-2020; /zajęcia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego
L3 08:00 12:30 Medyczne czynności ratunkowe w szpitalnym oddziale ratunkowym - profil urazowy Ć mgr Szymon Dudkowiak 120 A-2 12-01-2020; /
L2 08:00 13:15 Medyczne czynności ratunkowe w szpitalnym oddziale ratunkowym - profil urazowy Ć mgr Szymon Dudkowiak   09-02-2020; /zajęcia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego
L3 08:00 13:15 Medyczne czynności ratunkowe w szpitalnym oddziale ratunkowym - profil urazowy Ć mgr Szymon Dudkowiak   19-01-2020; /zajęcia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego
L1,L2,L3 08:00 20:00 Obóz zimowy - ratownictwo górskie Ć dr Tomasz Grzybowski   08-03-2020; /Obóz będzie odbywał się w dwóch terminach: - I część / narciarstwo zjazdowe - 6,7,8 marzec 2020 - II część / ratownictwo górskie - 3,4,5 kwiecień 2020
zp5 08:15 12:00 Choroby wewnętrzne - stany nagłe z elementami ALS Ć dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska 208 A-22 24-11-2019; /
L1 09:00 12:45 Medyczne czynności ratunkowe w szpitalnym oddziale ratunkowym - profil urazowy Ć mgr Szymon Dudkowiak 120 A-2 08-12-2019; /
L2 09:00 12:45 Medyczne czynności ratunkowe w szpitalnym oddziale ratunkowym - profil urazowy Ć mgr Szymon Dudkowiak   01-12-2019; /zajęcia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego
ćwA 12:15 16:45 Toksykologia Ć mgr Zbigniew Suchecki 120 A-2 24-11-2019; /
L2 12:40 15:40 Medyczne czynności ratunkowe w szpitalnym oddziale ratunkowym - profil urazowy Ć mgr Szymon Dudkowiak   22-12-2019; /zajęcia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego
L3 12:45 16:30 Medyczne czynności ratunkowe w szpitalnym oddziale ratunkowym - profil urazowy Ć mgr Szymon Dudkowiak   26-01-2020; /zajęcia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego
L1 13:00 16:00 Medyczne czynności ratunkowe w szpitalnym oddziale ratunkowym - profil urazowy Ć mgr Szymon Dudkowiak   01-12-2019; /zajęcia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego
L3 13:00 16:45 Medyczne czynności ratunkowe w szpitalnym oddziale ratunkowym - profil urazowy Ć mgr Szymon Dudkowiak 102 A-2 08-12-2019; /
L3 13:30 16:30 Medyczne czynności ratunkowe w szpitalnym oddziale ratunkowym - profil urazowy Ć mgr Szymon Dudkowiak   09-02-2020; /zajęcia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego
L1 13:30 17:15 Medyczne czynności ratunkowe w szpitalnym oddziale ratunkowym - profil urazowy Ć mgr Szymon Dudkowiak   19-01-2020; /zajęcia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego
L2 13:30 17:15 Medyczne czynności ratunkowe w szpitalnym oddziale ratunkowym - profil urazowy Ć mgr Szymon Dudkowiak   12-01-2020; /zajęcia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego
zp1 13:45 16:45 Choroby wewnętrzne - stany nagłe z elementami ALS Ć dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska 303 A-22 08-12-2019; /
zp2 13:45 16:45 Choroby wewnętrzne - stany nagłe z elementami ALS Ć mgr Marcin Mańkowski 302 A-22 08-12-2019; /
  17:00 19:45 Medycyna oparta na dowodach naukowych W dr hab. Joanna Mazur, prof. UZ 120 A-2 24-11-2019; /
  17:00 20:00 Medycyna oparta na dowodach naukowych W dr hab. Joanna Mazur, prof. UZ 120 A-2 01-12-2019; 08-12-2019; /
Nieregularne
zp1     Medycyna ratunkowa - ratownictwo specjalistyczne z elementami ITLS Ć     RAT II/
zp1     Medyczne czynności ratunkowe - techniki zabiegów medycznych Ć dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska   RAT II/
zp2     Medycyna ratunkowa - ratownictwo specjalistyczne z elementami ITLS Ć     RAT II/
zp2     Medyczne czynności ratunkowe - techniki zabiegów medycznych Ć dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska   RAT II/
zp3     Medycyna ratunkowa - ratownictwo specjalistyczne z elementami ITLS Ć     RAT II/
zp3     Medyczne czynności ratunkowe - techniki zabiegów medycznych Ć dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska   RAT II/
zp4     Medycyna ratunkowa - ratownictwo specjalistyczne z elementami ITLS Ć     RAT II/
zp5     Medycyna ratunkowa - ratownictwo specjalistyczne z elementami ITLS Ć     RAT II/
      Medycyna ratunkowa - ratownictwo specjalistyczne z elementami ITLS W     RAT II/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.