Plan zajęć

21MAT-SD

Matematyka stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2019/2020

Informacje o oznaczeniach podgrup zajęciowych można znaleźć na stronie Wydziału
PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Środa
B 09:00 11:00 Procesy stochastyczne 2 E prof. dr hab. Jerzy Motyl 210 A-29 26-02-2020; /
Czwartek
B 11:00 13:00 Teoria sterowania 2 E prof. dr hab. Jerzy Motyl 210 A-29 27-02-2020; /

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.