Plan zajęć

31MAT-SP

Matematyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2019/2020

Informacje o oznaczeniach podgrup zajęciowych można znaleźć na stronie Wydziału
PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
2I 09:00 11:00 Metody numeryczne w języku Python/Wstęp do metod numerycznych E dr Maciej Niedziela 207 A-29 17-02-2020; /
B 09:00 11:00 Metody aktuarialne E dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ 210 A-29 17-02-2020; /
A 09:15 10:45 Teoria liczb W dr Tomasz Bartnicki 217 A-29 D/
1I 09:15 11:00 Pakiety matematyczne 1 L dr Aleksandra Arkit 205 A-29 D/
2I 09:15 11:00 Systemy baz danych 1 W mgr Grzegorz Arkit; dr Anna Fiedorowicz 214 A-29 D/
2I 09:15 11:00 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa/Rachunek prawdopodobieństwa E dr Marta Borowiecka-Olszewska 223 A-29 03-02-2020; /
A 11:00 12:30 Teoria liczb Ć dr Tomasz Bartnicki 217 A-29 D/
2I 11:05 12:35 Programowanie obiektowe 1 W dr Katarzyna Jesse-Józefczyk 207 A-29 D/
A 12:50 14:20 Pracownia matematyczna 1 Ć dr Krystyna Białek 219 A-29 D/
B 13:15 15:00 Podstawy inżynierii finansowej Ć dr inż. Łukasz Balbus 214 A-29 D/
1I 14:00 17:00 Podstawy logiki i analizy ilościowej E dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ 218 A-29 10-02-2020; /egz. ustny
1I 15:00 17:00 Podstawy logiki i analizy ilościowej E dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ 218 A-29 24-02-2020; /
1I 15:00 17:00 Podstawy logiki i analizy ilościowej E dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ 3 A-29 03-02-2020; /egz. pisemny
2I 15:05 16:35 Metody numeryczne w języku Python/Wstęp do metod numerycznych W dr Maciej Niedziela 218 A-29 D/
1I 15:15 16:50 Podstawy logiki i analizy ilościowej Ć dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ 210 A-29 D/
Wtorek
B 07:30 09:00 Badania operacyjne 2 W dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ 214 A-29 D/
A 08:30 11:00 Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 2 Ć dr Alina Szelecka 217 A-29 D/
2I 09:15 11:00 Programowanie obiektowe 1 L dr Katarzyna Jesse-Józefczyk 112 A-29 D/
B 11:15 13:00 Badania operacyjne 2 L dr Robert Dylewski 211 A-29 D/
1I 13:15 15:00 Podstawy logiki i analizy ilościowej W dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ 207 A-29 D/
2I 13:15 15:00 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa W dr Marta Borowiecka-Olszewska 214 A-29 D/
A 15:15 16:50 Wstęp do pisania i redagowania prac dyplomowych Ć dr Magdalena Jurewicz-Nowak 223 A-29 D/
B 15:15 16:50 Pedagogika W dr Edyta Kahl-Łuczyńska 213 A-29 D/
B 16:55 17:40 Pedagogika Ć dr Edyta Kahl-Łuczyńska 213 A-29 D/
  17:00 18:30 Przedmiot ogólnouczelniany - Dzieje dyktatur od starożytności do czasów współczesnych W dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ 2 A-29 D/
Środa
B 07:30 09:00 Podstawy inżynierii finansowej W dr inż. Łukasz Balbus 207 A-29 D/
A 08:45 11:15 Praktyka śródroczna 2 Pra dr Alina Szelecka 217 A-29 D/
2I 09:00 11:00 Metody numeryczne w języku Python/Wstęp do metod numerycznych E dr Maciej Niedziela 207 A-29 05-02-2020; /
2I 09:15 11:00 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa/Rachunek prawdopodobieństwa E dr Marta Borowiecka-Olszewska 223 A-29 19-02-2020; /
2I 09:15 11:00 Metody numeryczne w języku Python L dr Maciej Niedziela 112 A-29 D/
KY 09:15 11:00 Analiza matematyczna 3 Ć dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ 218 A-29 D/
A 11:30 13:00 Dydaktyka matematyki 2 Ć dr Alina Szelecka 217 A-29 D/
S2 15:15 18:30 Seminarium dyplomowe 1 S prof. dr hab. Andrzej Cegielski; prof. dr hab. Witold Jarczyk; dr Joachim Syga; dr Ewa Synówka-Bejenka; dr Alina Szelecka 213 A-29 D/
Czwartek
A,B 07:30 09:00 Język angielski 4 L mgr Grażyna Czarkowska 223 A-29 D/
A,B 09:15 11:00 LaTeX L dr Justyna Jarczyk 112 A-29 D/
2I 11:15 12:45 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa Ć dr Marta Borowiecka-Olszewska 210 A-29 D/
1I 11:15 13:00 Metody opisu danych w R L dr Magdalena Wojciech 112 A-29 D/
B 13:15 15:00 Metody aktuarialne W dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ 214 A-29 D/
Piątek
B 08:30 11:00 Metody aktuarialne Ć dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ 214 A-29 D/
B 09:00 11:00 Metody aktuarialne E dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ 218 A-29 07-02-2020; /
2I 09:15 11:00 Programowanie obiektowe 1 E dr Katarzyna Jesse-Józefczyk 214 A-29 07-02-2020; 21-02-2020; /
A 10:30 12:30 Dydaktyka matematyki 2 W dr Alina Szelecka 217 A-29 D/
2I 11:05 12:45 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa L dr Marta Borowiecka-Olszewska 112 A-29 DN/
2I 11:15 12:45 Systemy baz danych 1 Ć mgr Grzegorz Arkit; dr Anna Fiedorowicz 205 A-29 DP/
KY 11:15 12:45 Analiza matematyczna 3 W dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ 207 A-29 D/
2I 13:00 14:30 Systemy baz danych 1 L mgr Grzegorz Arkit; dr Anna Fiedorowicz 205 A-29 D/
S1 15:15 18:30 Seminarium dyplomowe 1 S dr Anna Fiedorowicz; dr inż. Janusz Jabłoński; dr inż. Agnieszka Lasota; dr Maciej Niedziela; dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ 213 A-29 D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.