Plan zajęć

21PED-RzTS-SD

Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
  09:45 11:15 Resocjalizacja i terapia osób uzależnionych Ć dr Andrzej Zygadło 48 A-16 D/
kon.1 13:15 14:45 Arteterapia K dr Marek Zadłużny 20 A-27 D/
kon.1 15:00 16:30 Trening umiejętności społecznych K mgr Monika Kaczmarczyk 8 A-27 D/Uwaga - z powodu choroby prowadzącego zajęcia w dniu 16.12.2019 r. są odwołane !
kon.2 15:00 16:30 Arteterapia K dr Marek Zadłużny 20 A-27 D/
kon.2 16:45 18:15 Trening umiejętności społecznych K mgr Monika Kaczmarczyk 8 A-27 D/Uwaga - z powodu choroby prowadzącego zajęcia w dniu 16.12.2019 r. są odwołane !
Wtorek
  09:45 11:15 Wykład monograficzny: Zarządzanie konfliktem W dr Anita Famuła-Jurczak 439 A-16 28-01-2020; /przedmiot do wyboru
  15:00 16:30 Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej Ć mgr Monika Kaczmarczyk 439 A-16 28-01-2020; /

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.