Plan zajęć

31EK-SP

Ekonomia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
  11:30 13:00 Seminarium dyplomowe 1 S dr Dorota Roszkowska-Hołysz 113 A-0 DP/
  13:30 15:00 Seminarium dyplomowe 1 S dr inż. Mariola Michałowska 145 A-0 DN/
Wtorek
  08:10 09:40 Prognozowanie gospodarcze W dr inż. Anna Łobos 115 A-29 DP/
  08:15 09:45 Teoria gier w ekonomii P dr inż. Anna Łobos 122 A-29 DN/
  09:40 11:00 Seminarium dyplomowe 1 S dr Joanna Wyrwa   DN/
  09:45 11:15 Teoria gier w ekonomii W dr inż. Anna Łobos 115 A-29 DP/
  12:00 13:30 Seminarium dyplomowe 1 S dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek 153 A-0 DN/
  13:15 14:45 Seminarium dyplomowe 1 S dr inż. Anna Łobos 117 A-0 DP/
  15:20 16:50 Analiza kursu walutowego W dr Zbigniew Binek 006 A-0 DP/
  17:00 18:30 Przedmiot ogólnouczelniany W dr Renata Maciejewska 1 A-29 D/
  17:00 18:30 Przedmiot ogólnouczelniany W dr Zbigniew Binek 006 A-0 D/
Środa
  11:35 13:05 Seminarium dyplomowe 1 S dr inż. Patrycja Łychmus 127 A-0 D/
  12:05 13:05 Seminarium dyplomowe 1 S dr Zbigniew Binek 135 A-0 D/
A 13:10 14:40 Analiza kursu walutowego L dr Zbigniew Binek F5 A-0 DN/
  13:10 14:40 Zarządzanie zaangażowaniem pracowników w organizacji W dr Marta Moczulska 115 A-29 DP/
  14:50 16:20 Międzynarodowe stosunki gospodarcze Ć dr Anna Niewiadomska 123 A-29 DN/
  16:25 17:55 Prognozowanie gospodarcze Ć mgr Magdalena Wasylkowska 10 A-5 DP/
  16:25 17:55 Seminarium dyplomowe 1 S dr Anna Niewiadomska 204 A-29 DP/
  16:25 17:55 Lean management P dr Anna Ludwiczak 1 A-29 DN/
  18:00 19:30 Lean management W dr Anna Ludwiczak 1 A-29 DN/
Czwartek
  08:00 08:44 Seminarium dyplomowe 1 S dr inż. Anetta Barska 12 A-5 D/
A 08:00 09:30 Analiza finansowa L dr Renata Manacka 6 A-0 DN/
  09:40 11:10 Zarządzanie zaangażowaniem pracowników w organizacji Ć dr Marta Moczulska 209 A-29 DN/
  09:40 11:10 Controlling międzynarodowy W dr hab. inż. Anna Saniuk, prof. UZ 006 A-0 DP/
B 11:20 12:50 Analiza kursu walutowego L dr Zbigniew Binek F5 A-0 DN/
  11:20 12:50 Zarządzanie zaangażowaniem pracowników w organizacji Ć dr Marta Moczulska 209 A-29 DP/
  11:20 12:50 Seminarium dyplomowe 1 S dr Paweł Szudra 12 A-0 D/
  11:30 13:00 Seminarium dyplomowe 1 S dr inż. Maria Dzikuć 155 A-0 DP/
A 13:10 14:40 Controlling międzynarodowy L dr hab. inż. Anna Saniuk, prof. UZ 147 A-0 DP/
B 13:10 14:40 Controlling międzynarodowy L dr hab. inż. Anna Saniuk, prof. UZ 147 A-0 DN/
B 14:50 16:20 Analiza finansowa L dr Renata Manacka 6 A-0 DN/
  14:50 16:20 Analiza finansowa W dr Renata Manacka 1 A-29 DP/
  14:50 16:20 Seminarium dyplomowe 1 S dr Sławomir Kotylak 143 A-0 D/
  17:00 18:30 Przedmiot ogólnouczelniany - O torturach i karaniu, rozważania z historii prawa sądowego W dr hab. Bernadetta Nitschke -Szram, prof. UZ H044 A-10 D/
Nieregularne
      Seminarium dyplomowe 1 S dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ   D/
      Seminarium dyplomowe 1 S dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ   D/
      Seminarium dyplomowe 1 S dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko   D/
      Seminarium dyplomowe 1 S prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska   D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.