Plan zajęć

31PS-SP

Praca socjalna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
  08:00 09:30 Ewaluacja w pomocy społecznej Ć dr Andrzej Zygadło 48 A-16 D/
  09:45 11:15 Metodologia badań społecznych W dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ 20 A-16 DN/Zajęcia z prof. E. Narkiewicz-Niedbalec rozpoczną się od 12.11.2019
  11:30 13:00 Podstawy socjoterapii W dr Andrzej Zygadło 48 A-16 DN/przedmiot do wyboru 6
  11:30 13:00 Podstawy terapii uzależnień Ć dr Ewa Szumigraj 425 A-16 DN/przedmiot do wyboru 6
  11:30 13:00 Podstawy terapii uzależnień W dr Ewa Szumigraj 425 A-16 DP/przedmiot do wyboru 6
  11:30 13:00 Podstawy socjoterapii Ć dr Andrzej Zygadło 48 A-16 DP/przedmiot do wyboru 6
  13:15 14:45 Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej Ć dr Elżbieta Lipowicz 336 A-16 D/
  15:00 16:30 Metodologia badań społecznych Ć dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 324 A-16 DP/W dniach 18-22.11.2019 zajęcia z dr K. Walentynowicz-Moryl zostają odwołane z powodu choroby
  16:30 18:00 Prawo pracy W dr Joanna Zdanowska 20 A-16 DN/
Środa
sem.1 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe 1 S dr Anna Korlak-Łukasiewicz 323 A-16 D/
lab.1 09:45 11:15 Projekt socjalny I L dr Anna Korlak-Łukasiewicz 323 A-16 D/
lab.2 09:45 11:15 Projekt socjalny I L dr Ewa Szumigraj 419 A-16 D/
  13:15 14:45 Metody terapii grupowej L dr Ewa Szumigraj 419 A-16 D/przedmiot do wyboru 7
  13:15 14:45 Poradnictwo dla młodzieży W dr Daria Zielińska-Pękał 334 A-16 D/przedmiot do wyboru 7
Czwartek
  11:30 13:00 Poradnictwo zawodowe W dr Magdalena Zdaniewicz 425 A-16 DN/
  11:30 13:00 Poradnictwo zawodowe Ć dr Magdalena Zdaniewicz 425 A-16 DP/
  13:15 14:45 Organizacja czasu wolnego W dr Magdalena Zdaniewicz 425 A-16 D/przedmiot do wyboru 5
  13:15 14:45 Organizowanie społecności lokalnej W dr Ireneusz Nijaki 419 A-16 D/przedmiot do wyboru 5
sem.2 16:45 18:15 Seminarium dyplomowe 1 S dr Marcin Szumigraj 419 A-16 D/
Piątek
  11:30 13:00 Ochrona własności intelektualnej W dr Paweł Sikora P2 A-16 DN/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.