Plan zajęć

1 WF-SD 19/20

Wychowanie fizyczne stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Wtorek
  09:00 10:30 Język migowy w sporcie L dr Katarzyna Kochan 105 A-38 D/Przedmiot do wyboru.
  11:00 12:30 Gimnastyka L mgr Bartłomiej Hes   D/Hala sportowa, ul. Urszuli.
sem. 1 13:00 14:30 Seminarium dyplomowe S dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ 105 A-38 D/
sem. 2 13:00 14:30 Seminarium dyplomowe S dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ 05 A-38 D/
  14:45 16:30 Zaawansowana metodyka wychowania fizycznego L dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ 1 A-21 D/Hala sportowa, ul. Prosta.
sem. 2 16:45 18:15 Seminarium dyplomowe S dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ 110 A-38 14-01-2020; /
Środa
  09:30 11:00 Etyka sportu W dr Joanna Zegzuła - Nowak A A-38 18-12-2019; /
  09:30 11:00 Zaawansowana metodyka wychowania fizycznego W dr hab. Halina Guła-Kubiszewska, prof. UZ A A-38 DN/
  09:30 11:45 Etyka sportu W dr Joanna Zegzuła - Nowak 05 A-38 15-01-2020; /Do godz. 11.25 zajęcia w auli A.
  11:30 13:45 Medycyna sportowa L dr Mateusz Rynkiewicz 6 A-38 08-01-2020; /
  14:00 17:00 Medycyna sportowa W dr Mateusz Rynkiewicz 6 A-38 08-01-2020; /
  14:45 18:00 Warszaty psychologiczne L dr Anna Mróz 110 A-38 DP/
Czwartek
  08:00 09:30 Biomechanika sportu L dr Andrzej Mroczkowski B A-38 19-12-2019; 09-01-2020; 23-01-2020; /
  08:00 09:30 Fizjologia wysiłku fizycznego W dr hab. Mariusz Naczk, prof. UZ 102a A-6 16-01-2020; /
  09:45 11:15 Biomechanika sportu L dr Andrzej Mroczkowski B A-16 19-12-2019; 09-01-2020; /
  09:45 11:15 Fizjologia wysiłku fizycznego L dr hab. Mariusz Naczk, prof. UZ 102a A-6 16-01-2020; /
  09:45 11:15 Biomechanika sportu L dr Andrzej Mroczkowski B A-38 23-01-2020; /
  11:30 13:00 Metodologia badań naukowych Ć dr hab. Halina Guła-Kubiszewska, prof. UZ 110 A-38 23-01-2020; /
  11:30 13:45 Fizjologia wysiłku fizycznego W dr hab. Mariusz Naczk, prof. UZ 110 A-38 09-01-2020; /
  11:30 13:45 Medycyna sportowa W dr Mateusz Rynkiewicz 6 A-38 19-12-2019; /
  11:30 13:45 Metodologia badań naukowych Ć dr hab. Halina Guła-Kubiszewska, prof. UZ 110 A-38 16-01-2020; /
  13:15 14:45 Metodologia badań naukowych W dr hab. Halina Guła-Kubiszewska, prof. UZ 110 A-38 23-01-2020; /
  14:00 16:15 Fizjologia wysiłku fizycznego L dr hab. Mariusz Naczk, prof. UZ 110 A-38 09-01-2020; /
  14:00 16:15 Metodologia badań naukowych W dr hab. Halina Guła-Kubiszewska, prof. UZ 110 A-38 16-01-2020; /
  14:00 16:15 Medycyna sportowa L dr Mateusz Rynkiewicz 6 A-38 19-12-2019; /
  15:30 17:45 Medycyna sportowa L dr Mateusz Rynkiewicz A A-38 23-01-2020; /Zajęcia będzie prowadził: dr Robert Zapotoczny.
  16:30 18:00 Medycyna sportowa W dr Mateusz Rynkiewicz 6 A-38 19-12-2019; /
Piątek
  11:15 13:30 Medycyna sportowa L dr Mateusz Rynkiewicz A A-38 10-01-2020; /
  13:45 16:00 Medycyna sportowa W dr Mateusz Rynkiewicz A A-38 10-01-2020; /

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.