Plan zajęć

11ZARZ-ND

Zarządzanie niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Czwartek
  15:01 16:00 Zarządzanie strategiczne E dr Janusz Śnihur 12 A-5 27-02-2020; /II termin

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.