Plan zajęć

11E-ND (luty 2019)

Elektrotechnika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Czwartek
  14:00 16:00 Wybrane zagadnienia teorii obwodów II E prof. dr hab. inż. Igor Korotyeyev 417 A-2 27-02-2020; /

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.