Plan zajęć

31BT-SP

Biotechnologia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy
Nieregularne
A,B     Seminarium dyplomowe S dr Elżbieta Heger; dr Andrzej Jurkowski; dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ; dr hab. inż. Andrzej Kasperski; dr Anna Timoszyk   D

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.