Plan zajęć

21O-OZN-SD

Ochrona środowiska stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr letni 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
  11:00 12:50 PW2a - Biologiczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania zachowań ludzi W dr Artur Wandycz 203 A-8 09-03-2020; 23-03-2020; 06-04-2020; 20-04-2020; 04-05-2020; 18-05-2020; /
  13:00 14:50 PW2a - Biologiczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania zachowań ludzi Ć dr Artur Wandycz 203 A-8 09-03-2020; 23-03-2020; 06-04-2020; 20-04-2020; 04-05-2020; 18-05-2020; /
Wtorek
  09:00 10:50 Ekologia środowiska pracy Ć dr Artur Wandycz 203 A-8 10-03-2020; 24-03-2020; 07-04-2020; 21-04-2020; 05-05-2020; 19-05-2020; /
  11:00 12:50 Genetycznie modyfikowane organizmy W dr Angelina Łopińska 206 A-8 10-03-2020; 24-03-2020; 07-04-2020; 21-04-2020; 05-05-2020; 19-05-2020; /
  14:10 16:00 Edukacja przyrodnicza Ć dr Elżbieta Roland 216 A-8 10-03-2020; 24-03-2020; 07-04-2020; 21-04-2020; 05-05-2020; 19-05-2020; /
Środa
  11:30 14:45 Praktyczne sposoby ochrony przyrody Ć dr hab. Martin Hromada, prof. UZ 203 A-8 04-03-2020; /
Czwartek
  10:00 16:15 Praktyczne sposoby ochrony przyrody Ć dr hab. Martin Hromada, prof. UZ 18 A-8 05-03-2020; /
Piątek
  10:30 13:45 Praktyczne sposoby ochrony przyrody Ć dr hab. Martin Hromada, prof. UZ 117 A-8 06-03-2020; /
Nieregularne
A     Pracownia specjalizacyjna L dr Jan Cichocki; dr hab. Marian Giertych, prof. UZ; dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ; prof. dr hab. Leszek Jerzak; dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ; dr Elżbieta Roland; dr inż. Agnieszka Ważna   D/
A     Seminarium specjalizacyjne S dr Jan Cichocki; dr hab. Marian Giertych, prof. UZ; dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ; prof. dr hab. Leszek Jerzak; dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ; dr Elżbieta Roland; dr inż. Agnieszka Ważna   D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.