Plan zajęć

31WF-NP

Wychowanie fizyczne niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2019/2020

Grupa nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć