Plan zajęć

31WF-NP

Wychowanie fizyczne niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Sobota
  08:00 10:15 Teoria sportu W dr Mateusz Rynkiewicz 6 A-38 20-06-2020; /
  08:00 10:15 Ochrona własności intelektualnej W dr Michał Zieliński   07-03-2020; 21-03-2020; 06-06-2020; /
  08:00 12:45 Sztuki walki L dr Andrzej Mroczkowski   04-04-2020; 25-04-2020; 16-05-2020; /Przedmiot do wyboru 4 / Sala gimnastyczna, ul Podgórna 50
  10:30 12:45 Teoria sportu W dr Mateusz Rynkiewicz 6 A-38 06-06-2020; /
  10:30 12:45 Skoki L mgr Mariusz Żurowski   07-03-2020; 21-03-2020; /Przedmiot do wyboru 5 / hala lekkoatletyczna, ul. Urszuli.
  10:30 12:45 Teoria sportu Ć dr Mateusz Rynkiewicz 6 A-38 20-06-2020; /
  13:00 15:15 Organizacja i prawo w oświacie W dr Julia Gierałtowicz 6 A-38 25-04-2020; 06-06-2020; 20-06-2020; /
  13:00 15:15 Skoki L mgr Mariusz Żurowski   04-04-2020; 16-05-2020; /Przedmiot do wyboru 5 / hala lekkoatletyczna, ul. Urszuli.
  15:30 17:45 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne S dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ 105 A-38 25-04-2020; 16-05-2020; /
  15:30 17:45 Teoria sportu W dr Mateusz Rynkiewicz 6 A-38 06-06-2020; /
  15:30 17:45 Teoria sportu Ć dr Mateusz Rynkiewicz 6 A-38 20-06-2020; /
  18:00 18:45 Pływanie W dr Tomasz Grzybowski   21-03-2020; 25-04-2020; 16-05-2020; /Basen MOSIR, ul. Wyspiańskiego
  18:00 20:15 Teoria sportu Ć dr Mateusz Rynkiewicz 6 A-38 06-06-2020; /
  19:00 20:30 Pływanie L dr Tomasz Grzybowski   21-03-2020; 25-04-2020; 16-05-2020; /Basen MOSIR, ul. Wyspiańskiego
Niedziela
  08:00 10:15 Teoria wychowania fizycznego W dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ A A-38 22-03-2020; 05-04-2020; /
  08:00 10:15 Teoria wychowania fizycznego Ć dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ 1 A-21 17-05-2020; 07-06-2020; /HS, ul. Prosta
  10:30 12:45 Antropomotoryka W dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ A A-38 22-03-2020; 05-04-2020; /
  10:30 12:45 Antropomotoryka Ć dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ 1 A-21 17-05-2020; 07-06-2020; /HS, ul. Prosta
  10:30 12:45 Skoki L mgr Mariusz Żurowski   26-04-2020; /Przedmiot do wyboru 5 / hala lekkoatletyczna, ul. Urszuli.
  13:00 16:15 Przedmiot ogólnouczelniany - Nieznany świat ssaków W dr inż. Agnieszka Ważna 216 A-8 05-04-2020; /
  13:00 17:00 Przedmiot ogólnouczelniany - Nieznany świat ssaków W dr inż. Agnieszka Ważna 216 A-8 08-03-2020; 22-03-2020; /
  17:15 18:00 Pływanie W dr Tomasz Grzybowski   22-03-2020; 26-04-2020; 17-05-2020; 07-06-2020; /Basen MOSIR, ul. Wyspiańskiego
  18:15 19:45 Pływanie L dr Tomasz Grzybowski   22-03-2020; 26-04-2020; 17-05-2020; 07-06-2020; /Basen MOSIR, ul. Wyspiańskiego

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.