Plan zajęć

31WF-SP

Wychowanie fizyczne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2019/2020

Grupa nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć