Plan zajęć

11PED-EPiW-SD

Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2020/2021

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Poniedziałek
  13:15 14:40 Metodologia badań społecznych W dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl DN
Do dnia 9.12.2020 zajęcia z dr K. Walentynowicz-Moryl zostają odwołane z powodu choroby
Wtorek
  11:25 13:00 Metodologia badań społecznych Ć dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl DP
  13:10 14:45 Nowe media w edukacji L dr Jarosław Wagner DP
  13:20 14:45 Pedagogika specjalna W dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ DN
  15:00 16:25 Pedagogika specjalna Ć dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ DN
  16:45 18:10 Pedeutologia Ć dr Marcin Szumigraj DN
Środa
  08:00 09:35 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej W dr Mirosława Nyczaj-Drąg DP
  09:45 11:15 Seminarium magisterskie I S dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ D
  13:15 14:45 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej Ć dr Mirosława Nyczaj-Drąg D
Czwartek
  08:00 09:35 Kulturowe podstawy edukacji Ć dr Edyta Bartkowiak DP
  08:00 09:35 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych W dr Jacek Jędryczkowski DN
  09:45 11:20 Pedagogika ogólna W dr Edyta Bartkowiak DN
  09:45 11:20 Kulturowe podstawy edukacji W dr Edyta Bartkowiak DP
  13:15 14:50 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych L dr Jacek Jędryczkowski DN
  15:00 16:35 Pedagogika ogólna Ć dr Edyta Bartkowiak DN

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
07-12-2020Po   13:15 14:40 Metodologia badań społecznych W dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
Do dnia 9.12.2020 zajęcia z dr K. Walentynowicz-Moryl zostają odwołane z powodu choroby
08-12-2020Wt   13:20 14:45 Pedagogika specjalna W dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
08-12-2020Wt   15:00 16:25 Pedagogika specjalna Ć dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
08-12-2020Wt   16:45 18:10 Pedeutologia Ć dr Marcin Szumigraj
09-12-2020Śr   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I S dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
09-12-2020Śr   13:15 14:45 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej Ć dr Mirosława Nyczaj-Drąg
10-12-2020Cz   08:00 09:35 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych W dr Jacek Jędryczkowski
10-12-2020Cz   09:45 11:20 Pedagogika ogólna W dr Edyta Bartkowiak
10-12-2020Cz   13:15 14:50 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych L dr Jacek Jędryczkowski
10-12-2020Cz   15:00 16:35 Pedagogika ogólna Ć dr Edyta Bartkowiak
15-12-2020Wt   11:25 13:00 Metodologia badań społecznych Ć dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
15-12-2020Wt   13:10 14:45 Nowe media w edukacji L dr Jarosław Wagner
16-12-2020Śr   08:00 09:35 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej W dr Mirosława Nyczaj-Drąg
16-12-2020Śr   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I S dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
16-12-2020Śr   13:15 14:45 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej Ć dr Mirosława Nyczaj-Drąg
17-12-2020Cz   08:00 09:35 Kulturowe podstawy edukacji Ć dr Edyta Bartkowiak
17-12-2020Cz   09:45 11:20 Kulturowe podstawy edukacji W dr Edyta Bartkowiak
04-01-2021Po   13:15 14:40 Metodologia badań społecznych W dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
Do dnia 9.12.2020 zajęcia z dr K. Walentynowicz-Moryl zostają odwołane z powodu choroby
05-01-2021Wt   13:20 14:45 Pedagogika specjalna W dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
05-01-2021Wt   15:00 16:25 Pedagogika specjalna Ć dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
05-01-2021Wt   16:45 18:10 Pedeutologia Ć dr Marcin Szumigraj
07-01-2021Cz   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I S dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
07-01-2021Cz   13:15 14:45 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej Ć dr Mirosława Nyczaj-Drąg
11-01-2021Po   13:15 14:40 Metodologia badań społecznych W dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
Do dnia 9.12.2020 zajęcia z dr K. Walentynowicz-Moryl zostają odwołane z powodu choroby
12-01-2021Wt   13:20 14:45 Pedagogika specjalna W dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
12-01-2021Wt   15:00 16:25 Pedagogika specjalna Ć dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
12-01-2021Wt   16:45 18:10 Pedeutologia Ć dr Marcin Szumigraj
13-01-2021Śr   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I S dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
13-01-2021Śr   13:15 14:45 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej Ć dr Mirosława Nyczaj-Drąg
14-01-2021Cz   08:00 09:35 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych W dr Jacek Jędryczkowski
14-01-2021Cz   09:45 11:20 Pedagogika ogólna W dr Edyta Bartkowiak
14-01-2021Cz   13:15 14:50 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych L dr Jacek Jędryczkowski
14-01-2021Cz   15:00 16:35 Pedagogika ogólna Ć dr Edyta Bartkowiak
19-01-2021Wt   11:25 13:00 Metodologia badań społecznych Ć dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
19-01-2021Wt   13:10 14:45 Nowe media w edukacji L dr Jarosław Wagner
20-01-2021Śr   08:00 09:35 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej W dr Mirosława Nyczaj-Drąg
20-01-2021Śr   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I S dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
20-01-2021Śr   13:15 14:45 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej Ć dr Mirosława Nyczaj-Drąg
21-01-2021Cz   08:00 09:35 Kulturowe podstawy edukacji Ć dr Edyta Bartkowiak
21-01-2021Cz   09:45 11:20 Kulturowe podstawy edukacji W dr Edyta Bartkowiak
25-01-2021Po   13:15 14:40 Metodologia badań społecznych W dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
Do dnia 9.12.2020 zajęcia z dr K. Walentynowicz-Moryl zostają odwołane z powodu choroby
26-01-2021Wt   13:20 14:45 Pedagogika specjalna W dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
26-01-2021Wt   15:00 16:25 Pedagogika specjalna Ć dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
26-01-2021Wt   16:45 18:10 Pedeutologia Ć dr Marcin Szumigraj
27-01-2021Śr   09:45 11:15 Seminarium magisterskie I S dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
27-01-2021Śr   13:15 14:45 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej Ć dr Mirosława Nyczaj-Drąg
28-01-2021Cz   08:00 09:35 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych W dr Jacek Jędryczkowski
28-01-2021Cz   09:45 11:20 Pedagogika ogólna W dr Edyta Bartkowiak
28-01-2021Cz   13:15 14:50 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych L dr Jacek Jędryczkowski
28-01-2021Cz   15:00 16:35 Pedagogika ogólna Ć dr Edyta Bartkowiak

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.