Plan zajęć

21PED-LOG-SP

Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2020/2021

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Poniedziałek
  08:00 09:30 Psychologia zdrowia i psychopatologia W dr Marcin Florkowski D
  09:45 11:10 Podstawy dydaktyki ogólnej W dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ DN
  09:45 11:20 Wprowadzenie do diagnozy i terapii logopedycznej W dr Anita Famuła-Jurczak DP
  13:15 14:45 Podstawy dydaktyki ogólnej Ć dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ D
Wtorek
  08:00 09:25 Pedagogika społeczna W dr Anna Korlak-Łukasiewicz DN
  08:00 09:35 Współczesne teorie wychowania W dr Iwona Banach DP
  09:45 11:15 Pedagogika społeczna Ć dr Anna Korlak-Łukasiewicz D
  11:25 13:00 Współczesne teorie wychowania Ć dr Iwona Banach DP
  13:15 14:45 Alternatywne formy komunikacji Ć dr Katarzyna Kochan D
Środa
  09:45 11:10 Wprowadzenie do terapii pedagogicznej W dr Anita Famuła-Jurczak DN
  09:45 11:20 Wprowadzenie do terapii pedagogicznej Ć dr Anita Famuła-Jurczak DP
  13:15 14:40 Fonetyka i fonologia języka polskiego W dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ DN
  15:00 16:30 Fonetyka i fonologia języka polskiego Ć dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ D
  16:45 18:15 Typologie zaburzeń mowy Ć mgr Małgorzata Kozłowska D
  18:25 20:00 Typologie zaburzeń mowy W mgr Małgorzata Kozłowska DP
Czwartek
  08:00 11:15 Język angielski II K mgr Marzena Lachowicz D
  08:00 11:15 Język angielski II K mgr Beata Burchardt D
  08:00 11:15 Język niemiecki II K mgr Beata Łapanowska D
Piątek
  08:00 09:30 Wprowadzenie do praktyki w placówkach medycznych i oświatowych L dr Anita Famuła-Jurczak D

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
04-12-2020Pi   08:00 09:30 Wprowadzenie do praktyki w placówkach medycznych i oświatowych L dr Anita Famuła-Jurczak
07-12-2020Po   08:00 09:30 Psychologia zdrowia i psychopatologia W dr Marcin Florkowski
07-12-2020Po   09:45 11:10 Podstawy dydaktyki ogólnej W dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
07-12-2020Po   13:15 14:45 Podstawy dydaktyki ogólnej Ć dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
08-12-2020Wt   08:00 09:25 Pedagogika społeczna W dr Anna Korlak-Łukasiewicz
08-12-2020Wt   09:45 11:15 Pedagogika społeczna Ć dr Anna Korlak-Łukasiewicz
08-12-2020Wt   13:15 14:45 Alternatywne formy komunikacji Ć dr Katarzyna Kochan
09-12-2020Śr   09:45 11:10 Wprowadzenie do terapii pedagogicznej W dr Anita Famuła-Jurczak
09-12-2020Śr   13:15 14:40 Fonetyka i fonologia języka polskiego W dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
09-12-2020Śr   15:00 16:30 Fonetyka i fonologia języka polskiego Ć dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
09-12-2020Śr   16:45 18:15 Typologie zaburzeń mowy Ć mgr Małgorzata Kozłowska
10-12-2020Cz   08:00 11:15 Język angielski II K mgr Beata Burchardt
10-12-2020Cz   08:00 11:15 Język angielski II K mgr Marzena Lachowicz
10-12-2020Cz   08:00 11:15 Język niemiecki II K mgr Beata Łapanowska
11-12-2020Pi   08:00 09:30 Wprowadzenie do praktyki w placówkach medycznych i oświatowych L dr Anita Famuła-Jurczak
14-12-2020Po   08:00 09:30 Psychologia zdrowia i psychopatologia W dr Marcin Florkowski
14-12-2020Po   09:45 11:20 Wprowadzenie do diagnozy i terapii logopedycznej W dr Anita Famuła-Jurczak
14-12-2020Po   13:15 14:45 Podstawy dydaktyki ogólnej Ć dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
15-12-2020Wt   08:00 09:35 Współczesne teorie wychowania W dr Iwona Banach
15-12-2020Wt   09:45 11:15 Pedagogika społeczna Ć dr Anna Korlak-Łukasiewicz
15-12-2020Wt   11:25 13:00 Współczesne teorie wychowania Ć dr Iwona Banach
15-12-2020Wt   13:15 14:45 Alternatywne formy komunikacji Ć dr Katarzyna Kochan
16-12-2020Śr   09:45 11:20 Wprowadzenie do terapii pedagogicznej Ć dr Anita Famuła-Jurczak
16-12-2020Śr   15:00 16:30 Fonetyka i fonologia języka polskiego Ć dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
16-12-2020Śr   16:45 18:15 Typologie zaburzeń mowy Ć mgr Małgorzata Kozłowska
16-12-2020Śr   18:25 20:00 Typologie zaburzeń mowy W mgr Małgorzata Kozłowska
17-12-2020Cz   08:00 11:15 Język angielski II K mgr Marzena Lachowicz
17-12-2020Cz   08:00 11:15 Język angielski II K mgr Beata Burchardt
17-12-2020Cz   08:00 11:15 Język niemiecki II K mgr Beata Łapanowska
18-12-2020Pi   08:00 09:30 Wprowadzenie do praktyki w placówkach medycznych i oświatowych L dr Anita Famuła-Jurczak
04-01-2021Po   08:00 09:30 Psychologia zdrowia i psychopatologia W dr Marcin Florkowski
04-01-2021Po   09:45 11:10 Podstawy dydaktyki ogólnej W dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
04-01-2021Po   13:15 14:45 Podstawy dydaktyki ogólnej Ć dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
05-01-2021Wt   08:00 09:25 Pedagogika społeczna W dr Anna Korlak-Łukasiewicz
05-01-2021Wt   09:45 11:15 Pedagogika społeczna Ć dr Anna Korlak-Łukasiewicz
05-01-2021Wt   13:15 14:45 Alternatywne formy komunikacji Ć dr Katarzyna Kochan
07-01-2021Cz   09:45 11:10 Wprowadzenie do terapii pedagogicznej W dr Anita Famuła-Jurczak
07-01-2021Cz   13:15 14:40 Fonetyka i fonologia języka polskiego W dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
07-01-2021Cz   15:00 16:30 Fonetyka i fonologia języka polskiego Ć dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
07-01-2021Cz   16:45 18:15 Typologie zaburzeń mowy Ć mgr Małgorzata Kozłowska
08-01-2021Pi   08:00 09:30 Wprowadzenie do praktyki w placówkach medycznych i oświatowych L dr Anita Famuła-Jurczak
11-01-2021Po   08:00 09:30 Psychologia zdrowia i psychopatologia W dr Marcin Florkowski
11-01-2021Po   09:45 11:10 Podstawy dydaktyki ogólnej W dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
11-01-2021Po   13:15 14:45 Podstawy dydaktyki ogólnej Ć dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
12-01-2021Wt   08:00 09:25 Pedagogika społeczna W dr Anna Korlak-Łukasiewicz
12-01-2021Wt   09:45 11:15 Pedagogika społeczna Ć dr Anna Korlak-Łukasiewicz
12-01-2021Wt   13:15 14:45 Alternatywne formy komunikacji Ć dr Katarzyna Kochan
13-01-2021Śr   09:45 11:10 Wprowadzenie do terapii pedagogicznej W dr Anita Famuła-Jurczak
13-01-2021Śr   13:15 14:40 Fonetyka i fonologia języka polskiego W dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
13-01-2021Śr   15:00 16:30 Fonetyka i fonologia języka polskiego Ć dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
13-01-2021Śr   16:45 18:15 Typologie zaburzeń mowy Ć mgr Małgorzata Kozłowska
14-01-2021Cz   08:00 11:15 Język angielski II K mgr Beata Burchardt
14-01-2021Cz   08:00 11:15 Język niemiecki II K mgr Beata Łapanowska
14-01-2021Cz   08:00 11:15 Język angielski II K mgr Marzena Lachowicz
15-01-2021Pi   08:00 09:30 Wprowadzenie do praktyki w placówkach medycznych i oświatowych L dr Anita Famuła-Jurczak
18-01-2021Po   08:00 09:30 Psychologia zdrowia i psychopatologia W dr Marcin Florkowski
18-01-2021Po   09:45 11:20 Wprowadzenie do diagnozy i terapii logopedycznej W dr Anita Famuła-Jurczak
18-01-2021Po   13:15 14:45 Podstawy dydaktyki ogólnej Ć dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
19-01-2021Wt   08:00 09:35 Współczesne teorie wychowania W dr Iwona Banach
19-01-2021Wt   09:45 11:15 Pedagogika społeczna Ć dr Anna Korlak-Łukasiewicz
19-01-2021Wt   11:25 13:00 Współczesne teorie wychowania Ć dr Iwona Banach
19-01-2021Wt   13:15 14:45 Alternatywne formy komunikacji Ć dr Katarzyna Kochan
20-01-2021Śr   09:45 11:20 Wprowadzenie do terapii pedagogicznej Ć dr Anita Famuła-Jurczak
20-01-2021Śr   15:00 16:30 Fonetyka i fonologia języka polskiego Ć dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
20-01-2021Śr   16:45 18:15 Typologie zaburzeń mowy Ć mgr Małgorzata Kozłowska
20-01-2021Śr   18:25 20:00 Typologie zaburzeń mowy W mgr Małgorzata Kozłowska
21-01-2021Cz   08:00 11:15 Język angielski II K mgr Beata Burchardt
21-01-2021Cz   08:00 11:15 Język niemiecki II K mgr Beata Łapanowska
21-01-2021Cz   08:00 11:15 Język angielski II K mgr Marzena Lachowicz
22-01-2021Pi   08:00 09:30 Wprowadzenie do praktyki w placówkach medycznych i oświatowych L dr Anita Famuła-Jurczak
25-01-2021Po   08:00 09:30 Psychologia zdrowia i psychopatologia W dr Marcin Florkowski
25-01-2021Po   09:45 11:10 Podstawy dydaktyki ogólnej W dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
25-01-2021Po   13:15 14:45 Podstawy dydaktyki ogólnej Ć dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
26-01-2021Wt   08:00 09:25 Pedagogika społeczna W dr Anna Korlak-Łukasiewicz
26-01-2021Wt   09:45 11:15 Pedagogika społeczna Ć dr Anna Korlak-Łukasiewicz
26-01-2021Wt   13:15 14:45 Alternatywne formy komunikacji Ć dr Katarzyna Kochan
27-01-2021Śr   09:45 11:10 Wprowadzenie do terapii pedagogicznej W dr Anita Famuła-Jurczak
27-01-2021Śr   13:15 14:40 Fonetyka i fonologia języka polskiego W dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
27-01-2021Śr   15:00 16:30 Fonetyka i fonologia języka polskiego Ć dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
27-01-2021Śr   16:45 18:15 Typologie zaburzeń mowy Ć mgr Małgorzata Kozłowska
28-01-2021Cz   08:00 11:15 Język angielski II K mgr Marzena Lachowicz
28-01-2021Cz   08:00 11:15 Język niemiecki II K mgr Beata Łapanowska
28-01-2021Cz   08:00 11:15 Język angielski II K mgr Beata Burchardt
29-01-2021Pi   08:00 09:30 Wprowadzenie do praktyki w placówkach medycznych i oświatowych L dr Anita Famuła-Jurczak

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.