Plan zajęć

21PED-RESO-SP

Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2020/2021

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Poniedziałek
  08:00 09:30 Psychologia zdrowia i psychopatologia W dr Marcin Florkowski D
  09:45 11:10 Podstawy dydaktyki ogólnej W dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ DN
  11:30 13:00 Podstawy dydaktyki ogólnej Ć dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ D
  15:00 16:35 Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne W dr Marcin Szumigraj DP
  16:40 18:15 Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne Ć dr Marcin Szumigraj DP
Wtorek
  08:00 09:25 Pedagogika społeczna W dr Anna Korlak-Łukasiewicz DN
  08:00 09:35 Współczesne teorie wychowania W dr Iwona Banach DP
  09:45 11:15 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach resocjalizacyjnych i oświatowych L dr Ernest Magda D
  11:30 13:00 Podstawy oddziaływań resocjalizacyjnych w działalności sądu i policji K mgr Adam Stankiewicz D
  13:15 14:45 Pedagogika społeczna Ć dr Anna Korlak-Łukasiewicz D
  15:00 16:35 Pedagogika penitencjarna Ć mgr Monika Kaczmarczyk DP
Środa
  08:00 09:25 Podstawy oddziaływań resocjalizacyjnych w działalności sądu i policji W dr Ernest Magda DN
  09:45 11:10 Współczesne teorie wychowania Ć dr Iwona Banach DN
  13:15 14:45 Pedagogika rodziny Ć dr Anna Korlak-Łukasiewicz D
Czwartek
  08:00 11:15 Język angielski II K mgr Beata Burchardt D
  08:00 11:15 Język angielski II K mgr Marzena Lachowicz D
  08:00 11:15 Język niemiecki II K mgr Beata Łapanowska D
  15:00 16:35 Pedagogika penitencjarna W dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ DP

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
07-12-2020Po   08:00 09:30 Psychologia zdrowia i psychopatologia W dr Marcin Florkowski
07-12-2020Po   09:45 11:10 Podstawy dydaktyki ogólnej W dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
07-12-2020Po   11:30 13:00 Podstawy dydaktyki ogólnej Ć dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
08-12-2020Wt   08:00 09:25 Pedagogika społeczna W dr Anna Korlak-Łukasiewicz
08-12-2020Wt   09:45 11:15 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach resocjalizacyjnych i oświatowych L dr Ernest Magda
08-12-2020Wt   11:30 13:00 Podstawy oddziaływań resocjalizacyjnych w działalności sądu i policji K mgr Adam Stankiewicz
08-12-2020Wt   13:15 14:45 Pedagogika społeczna Ć dr Anna Korlak-Łukasiewicz
09-12-2020Śr   08:00 09:25 Podstawy oddziaływań resocjalizacyjnych w działalności sądu i policji W dr Ernest Magda
09-12-2020Śr   09:45 11:10 Współczesne teorie wychowania Ć dr Iwona Banach
09-12-2020Śr   13:15 14:45 Pedagogika rodziny Ć dr Anna Korlak-Łukasiewicz
10-12-2020Cz   08:00 11:15 Język angielski II K mgr Beata Burchardt
10-12-2020Cz   08:00 11:15 Język niemiecki II K mgr Beata Łapanowska
10-12-2020Cz   08:00 11:15 Język angielski II K mgr Marzena Lachowicz
14-12-2020Po   08:00 09:30 Psychologia zdrowia i psychopatologia W dr Marcin Florkowski
14-12-2020Po   11:30 13:00 Podstawy dydaktyki ogólnej Ć dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
14-12-2020Po   15:00 16:35 Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne W dr Marcin Szumigraj
14-12-2020Po   16:40 18:15 Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne Ć dr Marcin Szumigraj
15-12-2020Wt   08:00 09:35 Współczesne teorie wychowania W dr Iwona Banach
15-12-2020Wt   09:45 11:15 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach resocjalizacyjnych i oświatowych L dr Ernest Magda
15-12-2020Wt   11:30 13:00 Podstawy oddziaływań resocjalizacyjnych w działalności sądu i policji K mgr Adam Stankiewicz
15-12-2020Wt   13:15 14:45 Pedagogika społeczna Ć dr Anna Korlak-Łukasiewicz
15-12-2020Wt   15:00 16:35 Pedagogika penitencjarna Ć mgr Monika Kaczmarczyk
16-12-2020Śr   13:15 14:45 Pedagogika rodziny Ć dr Anna Korlak-Łukasiewicz
17-12-2020Cz   08:00 11:15 Język angielski II K mgr Beata Burchardt
17-12-2020Cz   08:00 11:15 Język angielski II K mgr Marzena Lachowicz
17-12-2020Cz   08:00 11:15 Język niemiecki II K mgr Beata Łapanowska
17-12-2020Cz   15:00 16:35 Pedagogika penitencjarna W dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
04-01-2021Po   08:00 09:30 Psychologia zdrowia i psychopatologia W dr Marcin Florkowski
04-01-2021Po   09:45 11:10 Podstawy dydaktyki ogólnej W dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
04-01-2021Po   11:30 13:00 Podstawy dydaktyki ogólnej Ć dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
05-01-2021Wt   08:00 09:25 Pedagogika społeczna W dr Anna Korlak-Łukasiewicz
05-01-2021Wt   09:45 11:15 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach resocjalizacyjnych i oświatowych L dr Ernest Magda
05-01-2021Wt   11:30 13:00 Podstawy oddziaływań resocjalizacyjnych w działalności sądu i policji K mgr Adam Stankiewicz
05-01-2021Wt   13:15 14:45 Pedagogika społeczna Ć dr Anna Korlak-Łukasiewicz
07-01-2021Cz   08:00 09:25 Podstawy oddziaływań resocjalizacyjnych w działalności sądu i policji W dr Ernest Magda
07-01-2021Cz   09:45 11:10 Współczesne teorie wychowania Ć dr Iwona Banach
07-01-2021Cz   13:15 14:45 Pedagogika rodziny Ć dr Anna Korlak-Łukasiewicz
11-01-2021Po   08:00 09:30 Psychologia zdrowia i psychopatologia W dr Marcin Florkowski
11-01-2021Po   09:45 11:10 Podstawy dydaktyki ogólnej W dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
11-01-2021Po   11:30 13:00 Podstawy dydaktyki ogólnej Ć dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
12-01-2021Wt   08:00 09:25 Pedagogika społeczna W dr Anna Korlak-Łukasiewicz
12-01-2021Wt   09:45 11:15 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach resocjalizacyjnych i oświatowych L dr Ernest Magda
12-01-2021Wt   11:30 13:00 Podstawy oddziaływań resocjalizacyjnych w działalności sądu i policji K mgr Adam Stankiewicz
12-01-2021Wt   13:15 14:45 Pedagogika społeczna Ć dr Anna Korlak-Łukasiewicz
13-01-2021Śr   08:00 09:25 Podstawy oddziaływań resocjalizacyjnych w działalności sądu i policji W dr Ernest Magda
13-01-2021Śr   09:45 11:10 Współczesne teorie wychowania Ć dr Iwona Banach
13-01-2021Śr   13:15 14:45 Pedagogika rodziny Ć dr Anna Korlak-Łukasiewicz
14-01-2021Cz   08:00 11:15 Język niemiecki II K mgr Beata Łapanowska
14-01-2021Cz   08:00 11:15 Język angielski II K mgr Beata Burchardt
14-01-2021Cz   08:00 11:15 Język angielski II K mgr Marzena Lachowicz
18-01-2021Po   08:00 09:30 Psychologia zdrowia i psychopatologia W dr Marcin Florkowski
18-01-2021Po   11:30 13:00 Podstawy dydaktyki ogólnej Ć dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
18-01-2021Po   15:00 16:35 Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne W dr Marcin Szumigraj
18-01-2021Po   16:40 18:15 Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne Ć dr Marcin Szumigraj
19-01-2021Wt   08:00 09:35 Współczesne teorie wychowania W dr Iwona Banach
19-01-2021Wt   09:45 11:15 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach resocjalizacyjnych i oświatowych L dr Ernest Magda
19-01-2021Wt   11:30 13:00 Podstawy oddziaływań resocjalizacyjnych w działalności sądu i policji K mgr Adam Stankiewicz
19-01-2021Wt   13:15 14:45 Pedagogika społeczna Ć dr Anna Korlak-Łukasiewicz
19-01-2021Wt   15:00 16:35 Pedagogika penitencjarna Ć mgr Monika Kaczmarczyk
20-01-2021Śr   13:15 14:45 Pedagogika rodziny Ć dr Anna Korlak-Łukasiewicz
21-01-2021Cz   08:00 11:15 Język angielski II K mgr Beata Burchardt
21-01-2021Cz   08:00 11:15 Język niemiecki II K mgr Beata Łapanowska
21-01-2021Cz   08:00 11:15 Język angielski II K mgr Marzena Lachowicz
21-01-2021Cz   15:00 16:35 Pedagogika penitencjarna W dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
25-01-2021Po   08:00 09:30 Psychologia zdrowia i psychopatologia W dr Marcin Florkowski
25-01-2021Po   09:45 11:10 Podstawy dydaktyki ogólnej W dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
25-01-2021Po   11:30 13:00 Podstawy dydaktyki ogólnej Ć dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
26-01-2021Wt   08:00 09:25 Pedagogika społeczna W dr Anna Korlak-Łukasiewicz
26-01-2021Wt   09:45 11:15 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach resocjalizacyjnych i oświatowych L dr Ernest Magda
26-01-2021Wt   11:30 13:00 Podstawy oddziaływań resocjalizacyjnych w działalności sądu i policji K mgr Adam Stankiewicz
26-01-2021Wt   13:15 14:45 Pedagogika społeczna Ć dr Anna Korlak-Łukasiewicz
27-01-2021Śr   08:00 09:25 Podstawy oddziaływań resocjalizacyjnych w działalności sądu i policji W dr Ernest Magda
27-01-2021Śr   09:45 11:10 Współczesne teorie wychowania Ć dr Iwona Banach
27-01-2021Śr   13:15 14:45 Pedagogika rodziny Ć dr Anna Korlak-Łukasiewicz
28-01-2021Cz   08:00 11:15 Język niemiecki II K mgr Beata Łapanowska
28-01-2021Cz   08:00 11:15 Język angielski II K mgr Marzena Lachowicz
28-01-2021Cz   08:00 11:15 Język angielski II K mgr Beata Burchardt

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.