Plan zajęć

11KiPwPiP 20/21

Kadry i płace w prawie i praktyce niestacjonarne-zaoczne podyplomowe
semestr zimowy 2020/2021

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Sobota
  08:30 10:45 Systemy i rozkłady czasu pracy oraz rozliczanie czasu pracy w praktyce Ć mgr Agnieszka Krzemińska 13-02-2021;
  08:45 10:15 Systemy i rozkłady czasu pracy oraz rozliczanie czasu pracy w praktyce Ć mgr Agnieszka Krzemińska 27-02-2021;
  09:00 12:45 Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy W mgr Małgorzata Woźniak-Zendran 23-01-2021;
  10:20 13:20 Prawa i obowiązki stron stosunku pracy oraz odpowiedzialność pracownicza Ć mgr Łukasz Szpilski 27-02-2021;
  11:00 14:00 Zatrudnienie cudzoziemców W mgr Anna Białas 13-02-2021;
  12:50 16:35 Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy Ć mgr Małgorzata Woźniak-Zendran 23-01-2021;
  13:25 16:25 Regulaminy w prawie pracy i dokumentacja pracownicza Ć mgr Łukasz Szpilski 27-02-2021;
  14:05 17:05 Zatrudnienie cudzoziemców Ć mgr Anna Białas 13-02-2021;
  16:40 18:10 Systemy i rozkłady czasu pracy oraz rozliczanie czasu pracy w praktyce Ć mgr Agnieszka Krzemińska 23-01-2021;
Niedziela
  08:30 10:00 Systemy i rozkłady czasu pracy oraz rozliczanie czasu pracy w praktyce W mgr Agnieszka Krzemińska 14-02-2021;
  09:00 11:15 Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy W mgr Małgorzata Woźniak-Zendran 24-01-2021;
  09:00 15:00 Pracownicze Plany Kapitałowe W mgr Mirela Chomont 28-02-2021;
  10:05 16:05 Prawa i obowiązki stron stosunku pracy oraz odpowiedzialność pracownicza W mgr Małgorzata Woźniak-Zendran 14-02-2021;
  11:20 15:05 Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy Ć mgr Małgorzata Woźniak-Zendran 24-01-2021;
  15:05 16:35 Zatrudnienie cudzoziemców Ć mgr Anna Białas 28-02-2021;
  15:10 17:25 Systemy i rozkłady czasu pracy oraz rozliczanie czasu pracy w praktyce Ć mgr Agnieszka Krzemińska 24-01-2021;

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
23-01-2021So   09:00 12:45 Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy W mgr Małgorzata Woźniak-Zendran
23-01-2021So   12:50 16:35 Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy Ć mgr Małgorzata Woźniak-Zendran
23-01-2021So   16:40 18:10 Systemy i rozkłady czasu pracy oraz rozliczanie czasu pracy w praktyce Ć mgr Agnieszka Krzemińska
24-01-2021Ni   09:00 11:15 Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy W mgr Małgorzata Woźniak-Zendran
24-01-2021Ni   11:20 15:05 Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy Ć mgr Małgorzata Woźniak-Zendran
24-01-2021Ni   15:10 17:25 Systemy i rozkłady czasu pracy oraz rozliczanie czasu pracy w praktyce Ć mgr Agnieszka Krzemińska
13-02-2021So   08:30 10:45 Systemy i rozkłady czasu pracy oraz rozliczanie czasu pracy w praktyce Ć mgr Agnieszka Krzemińska
13-02-2021So   11:00 14:00 Zatrudnienie cudzoziemców W mgr Anna Białas
13-02-2021So   14:05 17:05 Zatrudnienie cudzoziemców Ć mgr Anna Białas
14-02-2021Ni   08:30 10:00 Systemy i rozkłady czasu pracy oraz rozliczanie czasu pracy w praktyce W mgr Agnieszka Krzemińska
14-02-2021Ni   10:05 16:05 Prawa i obowiązki stron stosunku pracy oraz odpowiedzialność pracownicza W mgr Małgorzata Woźniak-Zendran
27-02-2021So   08:45 10:15 Systemy i rozkłady czasu pracy oraz rozliczanie czasu pracy w praktyce Ć mgr Agnieszka Krzemińska
27-02-2021So   10:20 13:20 Prawa i obowiązki stron stosunku pracy oraz odpowiedzialność pracownicza Ć mgr Łukasz Szpilski
27-02-2021So   13:25 16:25 Regulaminy w prawie pracy i dokumentacja pracownicza Ć mgr Łukasz Szpilski
28-02-2021Ni   09:00 15:00 Pracownicze Plany Kapitałowe W mgr Mirela Chomont
28-02-2021Ni   15:05 16:35 Zatrudnienie cudzoziemców Ć mgr Anna Białas

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.