Terminy zajęć

WPiA-Kadry i płace w prawie i praktyce

Nr Data Dzień (wg planu) Dzień tygodnia
1 2022-03-05 Sobota Sobota
1 2022-03-06 Niedziela Niedziela
2 2022-03-26 Sobota Sobota
2 2022-03-27 Niedziela Niedziela
3 2022-04-23 Sobota Sobota
3 2022-04-24 Niedziela Niedziela
4 2022-05-14 Sobota Sobota
4 2022-05-15 Niedziela Niedziela
5 2022-06-04 Sobota Sobota