Terminy zajęć
NPS - Niestacjonarne Pierwszego Stopnia

Nr Data Dzień (wg planu) Dzień (wg kalendarza)
1 05-10-2018 Piątek Piątek
1 06-10-2018 Sobota Sobota
1 07-10-2018 Niedziela Niedziela
2 19-10-2018 Piątek Piątek
2 20-10-2018 Sobota Sobota
2 21-10-2018 Niedziela Niedziela
3 02-11-2018 Piątek Piątek
3 03-11-2018 Sobota Sobota
3 04-11-2018 Niedziela Niedziela
4 23-11-2018 Piątek Piątek
4 24-11-2018 Sobota Sobota
4 25-11-2018 Niedziela Niedziela
5 07-12-2018 Piątek Piątek
5 08-12-2018 Sobota Sobota
5 09-12-2018 Niedziela Niedziela
6 11-01-2019 Piątek Piątek
6 12-01-2019 Sobota Sobota
6 13-01-2019 Niedziela Niedziela
7 25-01-2019 Piątek Piątek
7 26-01-2019 Sobota Sobota
7 27-01-2019 Niedziela Niedziela
8 08-02-2019 Piątek Piątek
8 09-02-2019 Sobota Sobota
8 10-02-2019 Niedziela Niedziela