Terminy zajęć
WPiA-ZPiPPP - WPiA - Studia podyplomowe - Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne

Nr Data Dzień (wg planu) Dzień (wg kalendarza)
1 24-11-2018 Sobota Sobota
1 25-11-2018 Niedziela Niedziela
2 08-12-2018 Sobota Sobota
2 09-12-2018 Niedziela Niedziela
3 15-12-2018 Sobota Sobota
3 16-12-2018 Niedziela Niedziela
4 12-01-2019 Sobota Sobota
4 13-01-2019 Niedziela Niedziela
5 26-01-2019 Sobota Sobota
5 27-01-2019 Niedziela Niedziela
6 02-02-2019 Sobota Sobota