Terminy zajęć
I WF NPS I WF ND - I WF NPS, I WF ND

Nr Data Dzień (wg planu) Dzień (wg kalendarza)
1 05-10-2019 Sobota Sobota
1 06-10-2019 Niedziela Niedziela
2 18-10-2019 Piątek Piątek
2 19-10-2019 Sobota Sobota
2 20-10-2019 Niedziela Niedziela
3 09-11-2019 Sobota Sobota
3 10-11-2019 Niedziela Niedziela
4 23-11-2019 Sobota Sobota
4 24-11-2019 Niedziela Niedziela
5 07-12-2019 Sobota Sobota
5 08-12-2019 Niedziela Niedziela
6 21-12-2019 Sobota Sobota
6 22-12-2019 Niedziela Niedziela
7 11-01-2020 Sobota Sobota
7 12-01-2020 Niedziela Niedziela
8 25-01-2020 Sobota Sobota
8 26-01-2020 Niedziela Niedziela