Terminy zajęć
III WF NPS - III WF NPS

Nr Data Dzień (wg planu) Dzień (wg kalendarza)
1 21-02-2020 Piątek Piątek
1 22-02-2020 Sobota Sobota
1 23-02-2020 Niedziela Niedziela
2 06-03-2020 Piątek Piątek
2 07-03-2020 Sobota Sobota
2 08-03-2020 Niedziela Niedziela
3 20-03-2020 Piątek Piątek
3 21-03-2020 Sobota Sobota
3 22-03-2020 Niedziela Niedziela
4 03-04-2020 Piątek Piątek
4 04-04-2020 Sobota Sobota
4 05-04-2020 Niedziela Niedziela
5 24-04-2020 Piątek Piątek
5 25-04-2020 Sobota Sobota
5 26-04-2020 Niedziela Niedziela
6 15-05-2020 Piątek Piątek
6 16-05-2020 Sobota Sobota
6 17-05-2020 Niedziela Niedziela
7 05-06-2020 Piątek Piątek
7 06-06-2020 Sobota Sobota
7 07-06-2020 Niedziela Niedziela
8 19-06-2020 Piątek Piątek
8 20-06-2020 Sobota Sobota
8 21-06-2020 Niedziela Niedziela