Terminy zajęć
mWM - Wydział Mechaniczny niestacjonarne

Nr Data Dzień (wg planu) Dzień (wg kalendarza)
1 03-10-2020 Sobota Sobota
1 04-10-2020 Niedziela Niedziela
2 10-10-2020 Sobota Sobota
2 11-10-2020 Niedziela Niedziela
3 24-10-2020 Sobota Sobota
3 25-10-2020 Niedziela Niedziela
4 07-11-2020 Sobota Sobota
4 08-11-2020 Niedziela Niedziela
5 21-11-2020 Sobota Sobota
5 22-11-2020 Niedziela Niedziela
6 05-12-2020 Sobota Sobota
6 06-12-2020 Niedziela Niedziela
7 12-12-2020 Sobota Sobota
7 13-12-2020 Niedziela Niedziela
8 09-01-2021 Sobota Sobota
8 10-01-2021 Niedziela Niedziela
9 23-01-2021 Sobota Sobota
9 24-01-2021 Niedziela Niedziela

mWM I - Wydział Mechaniczny niestacjonarne I-sza połowa sem.
Nr Data Dzień (wg planu) Dzień (wg kalendarza)
1 03-10-2020 Sobota Sobota
1 04-10-2020 Niedziela Niedziela
2 10-10-2020 Sobota Sobota
2 11-10-2020 Niedziela Niedziela
3 24-10-2020 Sobota Sobota
3 25-10-2020 Niedziela Niedziela
4 07-11-2020 Sobota Sobota
4 08-11-2020 Niedziela Niedziela
5 21-11-2020 Sobota Sobota
5 22-11-2020 Niedziela Niedziela

mWM II - Wydział Mechaniczny niestacjonarne II-ga połowa sem.
Nr Data Dzień (wg planu) Dzień (wg kalendarza)
6 05-12-2020 Sobota Sobota
6 06-12-2020 Niedziela Niedziela
7 12-12-2020 Sobota Sobota
7 13-12-2020 Niedziela Niedziela
8 09-01-2021 Sobota Sobota
8 10-01-2021 Niedziela Niedziela
9 23-01-2021 Sobota Sobota
9 24-01-2021 Niedziela Niedziela

mWM N - Wydział Mechaniczny niestacjonarne Nieparzyste
Nr Data Dzień (wg planu) Dzień (wg kalendarza)
1 03-10-2020 Sobota Sobota
1 04-10-2020 Niedziela Niedziela
3 24-10-2020 Sobota Sobota
3 25-10-2020 Niedziela Niedziela
5 21-11-2020 Sobota Sobota
5 22-11-2020 Niedziela Niedziela
7 12-12-2020 Sobota Sobota
7 13-12-2020 Niedziela Niedziela
9 23-01-2021 Sobota Sobota
9 24-01-2021 Niedziela Niedziela

mWM P - Wydział Mechaniczny niestacjonarne Parzyste
Nr Data Dzień (wg planu) Dzień (wg kalendarza)
2 10-10-2020 Sobota Sobota
2 11-10-2020 Niedziela Niedziela
4 07-11-2020 Sobota Sobota
4 08-11-2020 Niedziela Niedziela
6 05-12-2020 Sobota Sobota
6 06-12-2020 Niedziela Niedziela
8 09-01-2021 Sobota Sobota
8 10-01-2021 Niedziela Niedziela