Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę V

Nauczyciel Jedn. nadrzędna Jednostka
dr - vacat Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
mgr -- vacat Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
mgr vacat 4 vacat 4 Instytut Psychologii Instytut Psychologii
mgr vacat 7 vacat 7 Instytut Psychologii Instytut Psychologii
inż. specjalności i seminaria Vacat IB Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
mgr inż. specjalnosci i seminaria Vacat IBEM Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
mgr UCKJ Vacat Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
dr inż. Vacat Vacat Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
- Vakat Vakat Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
mgr Laurent Vavon Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
lek. Iulia Vdovyn Instytut Nauk Medycznych Katedra Hematologii
mgr Rienk Vierstra Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
mgr Mirosława Vierstra Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr hab. Evgeny Vrublevskiy, prof. UZ Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Katedra Sportu i Promocji Zdrowia