Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę V

Nauczyciel Jedn. nadrzędna Jednostka
dr - vacat Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
mgr -- vacat Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
inż. specjalności i seminaria Vacat IB Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
mgr inż. specjalnosci i seminaria Vacat IBEM Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr vacat RK vacat RK Instytut Psychologii Instytut Psychologii
mgr UCKJ Vacat Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
dr inż. Vacat Vacat Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr vacat vacat Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
- Vakat Vakat Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
lek. Iulia Vdovyn Instytut Nauk Medycznych Katedra Hematologii
mgr Rienk Vierstra Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego