Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę V

Nauczyciel Jedn. nadrzędna Jednostka
dr - vacat Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
mgr -- vacat Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
mgr inż. arch. AiU VACAT Architekt - asystent 1 Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. AiU VACAT Architekt - asystent 2 Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
dr hab. inż. arch. AiU VACAT Architektura - prof, prof. UZ Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. AiU VACAT asystent IAiU Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. AT VACAT Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. EZ VACAT Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. GK VACAT Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
inż. specjalności i seminaria Vacat IB Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
mgr inż. specjalnosci i seminaria Vacat IBEM Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr inż. SK VACAT Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
dr inż. Vacat Vacat Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
mgr Laurent Vavon Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
mgr Rienk Vierstra Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
mgr Mirosława Vierstra Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr hab. Evgeny Vrublevskiy, prof. UZ Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Katedra Sportu i Promocji Zdrowia