Rezerwacje nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę Ł

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
dr inż. Grzegorz Łabiak Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Inżynierii Elektrycznej
mgr Tomasz Łagutko Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej
Krystyna Łajko Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
dr n. med. Łukasz Łapaj Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
mgr Beata Łapanowska Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pracownia Kształcenia Językowego.
mgr inż. Katarzyna Łasińska Pion Kanclerza Pion Kanclerza
dr inż. Krzysztof Łasiński Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
dr Janusz Łastowiecki Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ Wydział Prawa i Administracji Katedra Teorii Prawa
mgr Karolina Łata Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Sekretariat Dziekana
dr Agnieszka Łazar Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
prof. dr hab. n. med. Jan Łącki Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Chorób Wewnętrznych
lek. med. Piotr Łącki Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Chirurgii i Onkologii
doc. dr Andrzej Łączak Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Administracji i Turystyki
dr hab. Włodzimierz Łenski, prof. UZ Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Analizy Matematycznej
dr Agnieszka Łobodziec Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
dr inż. Anna Łobos Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Zarządzania Wartością
lek. med. Władysław Łojewski Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Chorób Zakaźnych
mgr Agata Łopato Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Psychologii
mgr Angelina Łopińska Wydział Nauk Biologicznych Katedra Ochrony Przyrody
dr Anna Łoś-Tomiak Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej
mgr inż. Ireneusz Łoziński Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
dr Anna Łuczak Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
mgr Ireneusz Łuczak Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
lek. med. Hanna Łuczak-Aszkowska Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Pulmonologii
dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
mgr Danuta Ługowska Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
dr hab. Jarosław Łukasik, prof. UZ Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
prof. zw. dr hab. Wiesław Łukaszewski Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Psychologii Osobowości
lek. med. Monika Łukomska Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Pediatrii
dr n. med. Joanna Łupicka Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
dr inż. Katarzyna Łuszczyńska Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr inż. Patrycja Łychmus Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
dr Magdalena Łysakowska Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Algebry i Geometrii
Marta Łyżwińska Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny