Rezerwacje nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę Ł

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
mgr Urszula Łaba Instytut Psychologii Instytut Psychologii
dr inż. Grzegorz Łabiak Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
mgr Tomasz Łagutko Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
dr n. med. Łukasz Łapaj Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
mgr Beata Łapanowska Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
dr n. med. Izabela Łasińska Instytut Nauk o Zdrowiu Pracownia Pielęgniarstwa Specjalistycznego
dr inż. Krzysztof Łasiński Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr Janusz Łastowiecki Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ Instytut Nauk Prawnych Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
dr Agnieszka Łazar Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
prof. dr hab. n. med. Jan Łącki Instytut Nauk Medycznych Katedra Chorób Wewnętrznych
lek. med. Piotr Łącki Instytut Nauk Medycznych Katedra Chirurgii i Onkologii
doc. dr Andrzej Łączak Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Katedra Administracji
mgr Anna Łączna-Sokołowska Instytut Nauk o Zdrowiu Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa
dr inż. Anna Łobos Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
dr inż. Anna Łobos Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Wartością
lek. med. Władysław Łojewski Instytut Nauk Medycznych Katedra Chorób Zakaźnych
mgr Agata Łopato Instytut Psychologii Instytut Psychologii
dr Andżelina Łopińska Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
Andżelina Łopińska Instytut Nauk Biologicznych Katedra Ochrony Przyrody
mgr inż. Hanna Łosyk Instytut Historii Instytut Historii
dr Anna Łoś-Tomiak Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Polityki Regionalnej
mgr inż. Ireneusz Łoziński Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
mgr Bogusław Łój Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
dr Anna Łuczak Instytut Muzyki Instytut Muzyki
mgr Ireneusz Łuczak Instytut Nauk Biologicznych Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
mgr Danuta Ługowska Instytut Muzyki Instytut Muzyki
dr hab. Jarosław Łukasik, prof. UZ Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
prof. zw. dr hab. Wiesław Łukaszewski Instytut Psychologii Zakład Psychologii Osobowości
lek. med. Monika Łukomska Instytut Nauk Medycznych Katedra Nefrologii
dr n. med. Joanna Łupicka Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
dr inż. Katarzyna Łuszczyńska Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr inż. Patrycja Łychmus Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
dr Magdalena Łysakowska Instytut Matematyki Zakład Algebry i Geometrii