Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę D

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
mgr Marta Dalecka Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
dr Magdalena Dalecka-Zaborowska Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem
mgr Jerzy Dalecki Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
dr Katarzyna Dancewicz Wydział Nauk Biologicznych Katedra Botaniki i Ekologii
dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
lek. med. Olga Danielak-Wydra Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Okulistyki
dr Marek Dankowski Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
dr hab. n. med. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
dr n. med. Monika Daszkiewicz Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Anestezjologii i Medycyny Ratunkowej
dr Adam Dąbek Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Administracji i Turystyki
mgr Katarzyna Dąbrowska Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
dr hab. Jarochna Dąbrowska-Burkhardt, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
mgr Arkadiusz Dąbrowski Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Ekonomii i Zarządzania
mgr Karol Dąbrowski Wydział Mechaniczny Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
dr Paweł Dąbrowski Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
dr Joanna Dec-Pietrowska Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii
dr n. med. Piotr Defort Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Chorób Układu Nerwowego
dr inż. Arkadiusz Denisiewicz Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Mechaniki Budowli
lek. med. Anna Derda-Kawka Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Chorób Wewnętrznych
dr Marek Derlatka Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Administracji i Turystyki
mgr Justyna Dermont-Owsińska Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
dr inż. Daniel Dębowski Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
mgr Gerard Dmuch Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
Wiesława Dobrolińska Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
prof. dr hab. inż. Anna Dobrzańska-Danikiewicz Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
lek. med. Grzegorz Dobrzyński Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Psychiatrii
prof. dr hab. Dariusz Dolański Wydział Humanistyczny Instytut Historii
dr Marek. Dolatowski Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
dr inż. Michał Doligalski Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr Artur Doliński Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Psychologii Pracy i Zarządzania
mgr inż. Izabela Domagalska Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki
dr n. med. Barbara Dominik Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Chorób Wewnętrznych
dr hab. Radosław Domke, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Historii
mgr Jacek Donimirski Wydział Humanistyczny Instytut Historii
mgr Donata Dordzik Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr hab. inż. Michał Drab, prof. UZ Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej
mgr Agnieszka Droś Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
mgr Anna Droś Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
dr inż. Monika Drozdek Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki
prof. dr hab. Andrzej Drzewiński Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki
mgr inż. Agata Drzystek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
mgr Katarzyna Drzyzga-Gramacka Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Medycyny Translacyjnej
mgr Piotr Dubicki Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Ekonomii Międzynarodowej
dr Grzegorz Dudarski Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Historii
dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
dr Krzysztof Dudek Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki
dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki
dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Politologii
mgr Jacek Dudzic Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
mgr inż. arch. Rafał Dudzik Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Katedra Architektury i Urbanistyki
mgr Przemysław Dulewicz Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
mgr Jarosław Dulęba Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Animacji Kultury i Andragogiki
Piotr Dunaj Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
mgr Violetta Dworzyńska Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
mgr Adrianna Dybikowska Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
dr Agnieszka Dylewska Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
dr Robert Dylewski Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji
mgr inż. Włodzimierz Dyszak Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Dróg i Mostów
  DZIEKAN / PRODZIEKAN Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Małgorzata Dzielińska Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
doc. dr Krzysztof Dzieńdziura Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Administracji i Turystyki
prof. dr hab. Jarosław Dzięcielewski Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
dr inż. Piotr Dzikowski Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości
dr inż. Maciej Dzikuć Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej
dr inż. Maria Dzikuć Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Ekonomii Międzynarodowej
dr Katarzyna Dziuba Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
dr Tadeusz Dzwonkowski Wydział Humanistyczny Instytut Historii