Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę G

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
dr inż. Izabela Gabryelewicz Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
prof. dr hab. Beata Gabryś Instytut Nauk Biologicznych Katedra Botaniki i Ekologii
prof. dr hab. Grzegorz Gabryś Instytut Nauk Biologicznych Katedra Zoologii
dr hab. n. med. Michał Gaca, prof. UZ Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
mgr Dorota Gajak Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Katedra Energetyki
mgr Anna Gajewska Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny
dr n. med. Piotr Gajewski Instytut Nauk Medycznych Katedra Chorób Układu Nerwowego
mgr Bogna Galant Instytut Nauk o Zdrowiu Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa
prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
mgr inż. Marcin Gałach Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Katedra Energetyki
prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
mgr Jadwiga Ganczar Instytut Nauk o Zdrowiu Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa
mgr Marzena Ganczar Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
lek. med. Norbert Ganczar Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Farmakologii i Toksykologii
dr Agnieszka Gandecka Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Katedra Turystyki i Rekreacji
prof. dr hab. n. med. Maria Gańczak Instytut Nauk Medycznych Katedra Chorób Zakaźnych
mgr Małgorzata Gattner Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
dr Bartosz Gauza Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
dr Izabela Gawłowicz Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego
dr inż. Piotr Gawłowicz Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr Dagmara Gawron Instytut Psychologii Zakład Psychologii Osobowości
prof. Jan Gawron Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
dr inż. Anna Gawrońska Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
mgr Anna Gąsiorek-Kowalewicz Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
mgr inż. Jan Gembara Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr Urszula Gembara Instytut Psychologii Zakład Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej
prof. dr hab. Ulrich Geppert Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
mgr Karolina Gębska Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
dr hab. n. med. Magdalena Gibas-Dorna Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej
dr inż. Sławomir Gibowski Instytut Budownictwa Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
dr Kamila Gieba Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
mgr Katarzyna Giedrojec Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
mgr Weronika Giefert Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
prof. dr hab. Roman Gielerak Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr Julia Gierałtowicz Instytut Nauk Prawnych Katedra Organizacji Administracji Publicznej
dr hab. Marian Giertych, prof. UZ Instytut Nauk Biologicznych Katedra Botaniki i Ekologii
dr n. med. Hanna Giezowska Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Immunologii
prof. dr hab. inż. Zygmunt Gil Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr hab. Andrzej Gillmeister, prof. UZ Instytut Historii Instytut Historii
mgr Anna Glibowska Instytut Filozofii Instytut Filozofii
mgr Anna Glibowska Instytut Psychologii Instytut Psychologii
mgr Agnieszka Gładyszak Instytut Nauk Biologicznych Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr Dorota Głazowska Instytut Matematyki Zakład Równań Funkcyjnych
lic. Monika Głowacka Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
mgr inż. Gracjan Głowacki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr Lidia Głuchowska Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
lek. med. Monika Gmys Instytut Nauk Medycznych Katedra Ginekologii i Położnictwa
mgr inż. arch. Michał Golański Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
lek. med. Bartosz Golik Instytut Nauk Medycznych Katedra Chirurgii i Chorób Naczyń
mgr inż. Magdalena Golińczak Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr hab. n. med. Paweł Golusiński, prof. UZ Instytut Nauk Medycznych Katedra Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
prof. dr hab. Leszek Gołdyka Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
prof. dr hab. Grzegorz Gołembski Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Katedra Turystyki i Rekreacji
mgr Paulina Gołębiowska Instytut Muzyki Instytut Muzyki
dr Urszula Gołębiowska Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
mgr Andrzej Gonia Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz Instytut Budownictwa Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
dr Jadwiga Gorączkowska Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Innowacji i Przedsiębiorczości
dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. UZ Instytut Psychologii Zakład Metodologii Badań Psychologicznych
dr hab. n. med. Ewa Gorczyńska Instytut Nauk Medycznych Katedra Pediatrii
dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
lek. med. Kamila Gorgolewska Instytut Nauk Medycznych Katedra Ginekologii i Położnictwa
dr inż. Ryszard Gorockiewicz Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr inż. Marta Gortych Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr hab. Joanna Gorzelana, prof. UZ Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
GOŚĆ 01 Instytut Fizyki Instytut Fizyki
Gość 01 Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
GOŚĆ 02 Instytut Fizyki Instytut Fizyki
Gość 02 Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
GOŚĆ 03 Instytut Fizyki Instytut Fizyki
Gość 03 Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Gość 04 Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
GOŚĆ 04 Instytut Fizyki Instytut Fizyki
1 gość Uniwersytet Zielonogórski Biuro Karier
Biuro Rekrutacji gość 1 Uniwersytet Zielonogórski Biuro Rekrutacji
campus A Gość 1 Uniwersytet Zielonogórski Dział Obsługi Uczelni
Gość 18 Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
2 gość Uniwersytet Zielonogórski Biuro Karier
Biuro Rekrutacji gość 2 Uniwersytet Zielonogórski Biuro Rekrutacji
Campus B Gość 2 Uniwersytet Zielonogórski Dział Obsługi Uczelni
Gość 20 Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Gość 21 Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Gość 22 Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Gość GOŚĆ Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Sekretariat Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
dr hab. n. med. Ewelina Gowin Instytut Nauk Medycznych Katedra Pediatrii
mgr Arkadiusz Góra Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Ekonomii i Zarządzania
mgr inż. Urszula Góral Instytut Budownictwa Instytut Budownictwa
dr Grzegorz Góralczyk Instytut Nauk Prawnych Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
dr inż. Marzena Góralczyk Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
dr Anna Góralewska-Słońska Instytut Psychologii Zakład Psychologii Pracy i Zarządzania
dr Weronika Górnicka Instytut Nauk o Polityce i Administracji Instytut Nauk o Polityce i Administracji
dr Kajetan Górny Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
lek. med. Robert Górski Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
dr n. med. Jerzy Grabarek Instytut Nauk Medycznych Katedra Genetyki Klinicznej i Patomorfologii
dr Katarzyna Grabias - Banaszewska Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr hab. Adrianna Grabizna, prof. UZ Instytut Psychologii Zakład Psychologii Poznawczej
mgr Waldemar Grabowski Instytut Fizyki Instytut Fizyki
dr inż. Krzysztof Graczyk Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk Uniwersytet Zielonogórski Prorektor ds. Jakości Kształcenia
mgr Agnieszka Grad-Rybińska Uniwersytet Zielonogórski Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
dr hab. inż. Artur Gramacki, prof. Uczelni Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
mgr Monika Grandtke Instytut Nauk Biologicznych Katedra Zoologii
dr inż. Tomasz Gratkowski Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
mgr inż. Radosław Grech Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Katedra Energetyki
dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
mgr Beata Grelewicz Instytut Historii Instytut Historii
dr inż. Iwona Grobelna Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
dr Renata Grochowalska Instytut Nauk Biologicznych Pracownia Biochemii i Biologii Komórki
dr inż. Elżbieta Grochowska Instytut Budownictwa Zakład Konstrukcji Budowlanych
mgr Małgorzata Gromek Wydział Nauk Biologicznych Sekretariat Wydziału Nauk Biologicznych
prof. Christian Grossmann Instytut Matematyki Instytut Matematyki
lek. med. Małgorzata Grudziecka Collegium Medicum Collegium Medicum
mgr Waldemar Gruszczyński Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr n. med. Łukasz Grydz Instytut Nauk Medycznych Katedra Kardiologii Interwencyjnej i Kardiochirurgii
mgr Małgorzata Grygiel Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
mgr Marcin Grzegorski Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ Instytut Psychologii Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Rozwoju
dr Tomasz Grzybowski Uniwersytet Zielonogórski Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
mgr Mirosław Gugała Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr hab. Halina Guła-Kubiszewska, prof. UZ Instytut Nauk Biologicznych Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr Natalia Gumińska Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej
dr n. med. Marzena Gutowicz Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej
mgr Anna Gwara Instytut Nauk o Zdrowiu Pracownia Pielęgniarstwa Specjalistycznego