Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę K

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
mgr Anna Kaczmar Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
mgr Monika Kaczmarczyk Instytut Pedagogiki Zakład Resocjalizacji
mgr Monika Kaczmarek Instytut Historii Instytut Historii
mgr Dariusz Kaczmarek Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
dr hab. inż. Janusz Kaczmarek Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
- Jerzy Kaczmarek Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
mgr Piotr Kaczmarek Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr Leszek Kaczmarski Instytut Nauk Prawnych Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
mgr Krystian Kaczor Instytut Filozofii Instytut Filozofii
dr hab. Monika Kaczor, prof. UZ Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr Monika Kaczurak - Kozak Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Katedra Administracji
dr Edyta Kahl-Łuczyńska Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Szkolnej
dr Joanna Kalaga Instytut Fizyki Instytut Fizyki
dr inż. Joanna Kaliszuk Instytut Budownictwa Zakład Konstrukcji Budowlanych
mgr Małgorzata Kałagate Instytut Psychologii Instytut Psychologii
dr Agnieszka Kałużna Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
lek. med. Sebastian Kamiński Instytut Nauk Medycznych Katedra Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ Instytut Nauk Biologicznych Katedra Biotechnologii
dr Agnieszka Kania Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
prof. dr hab. Leszek Kania Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Katedra Administracji
dr hab. inż. Jacek Kaniewski Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
lek. med. Piotr Kapek Instytut Nauk Medycznych Katedra Okulistyki
dr Joanna Kapica-Curzytek Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
lek. med. Maciej Kapiński Instytut Nauk Medycznych Katedra Okulistyki
dr Piotr Kapusta Instytut Nauk Prawnych Pracownia Przygotowania do Aplikacji i Komunikacji Prawniczej
mgr Marcin Karaszewski Instytut Nauk Biologicznych Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
lek. med. Agnieszka Karczewska Collegium Medicum Collegium Medicum
dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ Instytut Matematyki Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
dr hab. Joanna Karczewska, prof. UZ Instytut Historii Instytut Historii
dr Małgorzata Karczewska Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr hab. Helena Kardasz, prof. UZ Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
mgr Roman Kardowski Wydział Mechaniczny (Ż) Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
prof. dr hab. Jerzy Karg, prof. UZ Instytut Nauk Biologicznych Katedra Ochrony Przyrody
lek. med. Leszek Karolewicz Instytut Nauk Medycznych Katedra Pediatrii
mgr Dagmara Karpała Instytut Psychologii Instytut Psychologii
mgr Mateusz Kasperczyk Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr inż. Radosław Kasperek Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Katedra Energetyki
dr n. med. Anna Kasperowicz Instytut Nauk Medycznych Centrum Chorób Serca i Naczyń
dr inż. Renata Kasperska Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr hab. inż. Andrzej Kasperski Instytut Nauk Biologicznych Katedra Biotechnologii
dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ Instytut Nauk Biologicznych Katedra Zoologii
dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
lek. med. Urszula Kawalec-Hurny Collegium Medicum Collegium Medicum
lek. med. Adela Kaźmierczak Instytut Nauk Medycznych Katedra Pediatrii
dr Izabela Kaźmierczak-Kałużna Instytut Socjologii Instytut Socjologii
dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
dr Jerzy Kaźmierczyk Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr Cezary Kąkol Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
mgr Katarzyna Kempka Instytut Nauk Biologicznych Katedra Biotechnologii
dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia Instytut Nauk Medycznych Katedra Ginekologii i Położnictwa
mgr Witold Kędziora Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
mgr Konrad Kęsek Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
dr hab. Olgierd Kiec, prof. UZ Instytut Nauk o Polityce i Administracji Instytut Nauk o Polityce i Administracji
prof. dr hab. Lilianna Kiejzik Instytut Filozofii Instytut Filozofii
dr inż. Roman Kielec Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
mgr Antonina Kiepuszewska Instytut Muzyki Instytut Muzyki
dr n. farm. Karolina Kieres Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Farmakologii i Toksykologii
dr n. med. Rafał Kieszek Instytut Nauk Medycznych Katedra Transplantologii
dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
dr hab. Remigiusz Kijak Instytut Psychologii Instytut Psychologii
mgr Katarzyna Kijowska Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Ekonomii i Zarządzania
mgr Katarzyna Kijowska Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
dr n. biol. Agnieszka Kilanowska Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ Instytut Filozofii Instytut Filozofii
dr Artur Kinal Instytut Socjologii Instytut Socjologii
dr Ihor Kindrat Instytut Fizyki Instytut Fizyki
dr hab. Andrzej Kisielewicz, prof. UZ Instytut Matematyki Zakład Algebry i Geometrii
prof. dr hab. Michał Kisielewicz Instytut Matematyki Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
mgr Tomasz Kiwerski Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
mgr Lech Kleczewski Uniwersytet Zielonogórski Prorektor ds. Jakości Kształcenia
dr hab. inż. Tomasz Klekiel Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr Aneta Klementowska Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr Aneta Klementowska Instytut Pedagogiki Zakład Mediów i Technologii Informacyjnych
dr inż. arch. Justyna Kleszcz Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
dr Kamil Kleszczyński Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
mgr Kamil Kleszczyński Instytut Filozofii Instytut Filozofii
dr inż. Jarosław Kliks Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr Aneta Klimberg Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Higieny i Epidemiologii
mgr Łukasz Klimczyk Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
mgr Judyta Klimek Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej
mgr inż. Kamil Klimkowicz Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr hab. Piotr Kładoczny Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
lek. med. Marcin Kłobuc Instytut Nauk Medycznych Katedra Pediatrii
dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr n. med. Magdalena Kłosowska-Kwapisz Instytut Nauk Medycznych Katedra Ginekologii i Położnictwa
dr inż. Grzegorz Kobyłecki Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Katedra Energetyki
dr Katarzyna Kochan Uniwersytet Zielonogórski Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami
dr Katarzyna Kochan Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy
dr Agata Kochanowska Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej
dr Michał Kocot Instytut Muzyki Instytut Muzyki
prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
mgr Magdalena Kolańska Instytut Psychologii Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka
lek. med. Izabella Kołakowska-Kocz Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Farmakologii i Toksykologii
lek. med. Michał Kołkowski Instytut Nauk Medycznych Katedra Chorób Wewnętrznych
dr Tomasz Kołodziej Instytut Socjologii Instytut Socjologii
dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
mgr Tatiana Kołodziejska Instytut Pedagogiki Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii
lek. med. Katarzyna Komorkiewicz Instytut Nauk Medycznych Katedra Pediatrii
prof. dr hab. Paulina Komorowska-Birger Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
mgr Danuta Konatkiewicz Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ Instytut Fizyki Instytut Fizyki
mgr inż. Rafał Konieczny Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
mgr inż. Arkadiusz Konkol Uniwersytet Zielonogórski Dział Zaopatrzenia
dr inż. Alena Kononowicz Instytut Architektury i Urbanistyki Instytut Architektury i Urbanistyki
dr hab. Małgorzata Konopnicka, prof. UZ Instytut Historii Instytut Historii
dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ Instytut Filozofii Instytut Filozofii
mgr Ewa Kontowicz Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej
dr Iwona Kopaczyńska Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
dr inż. Marek Kopeć Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Katedra Energetyki
prof. dr hab. inż. Józef Korbicz Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
lek. med. Renata Korczak Instytut Nauk Medycznych Katedra Chorób Zakaźnych
mgr Sławomir Kordyjalik Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ Instytut Budownictwa Zakład Konstrukcji Budowlanych
dr Anna Korlak-Łukasiewicz Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Społecznej
mgr Marek Koroluk Wydział Mechaniczny (Ż) Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
prof. dr hab. inż. Igor Korotyeyev Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
dr Justyna Korycka - Korwek Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr Paulina Korzeniewska-Nowakowska. Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
mgr Regina Korzeniowska Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
mgr Grzegorz Kosicki Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Katedra Energetyki
lek. med. Dariusz Kosiński Instytut Nauk Medycznych Katedra Chorób Wewnętrznych
dr inż. Jakub Kostecki Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr hab. n. med. Magdalena Koszewicz Instytut Nauk Medycznych Katedra Chorób Układu Nerwowego
dr Marcin Kośmider Instytut Fizyki Instytut Fizyki
lek. med. Marcin Kot Instytut Nauk Medycznych Katedra Chorób Układu Nerwowego
mgr Katarzyna Kot-Bryćko Instytut Nauk Medycznych Katedra Chorób Wewnętrznych
dr Andriej Kotin Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej
prof. dr hab. Michaił Kotin Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej
dr Irmina Kotlarska Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
mgr Magdalena Kotlarz Instytut Nauk o Zdrowiu Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa
dr n. med. Dariusz Kotlęga Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Farmakologii i Toksykologii
prof. dr hab. Elizaveta Kotorova Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej
dr hab. n. med. Daniel Kotrych, prof. UZ Instytut Nauk Medycznych Katedra Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu
dr n. med. Jacek Kotuła Collegium Medicum Collegium Medicum
dr Sławomir Kotylak Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Polityki Regionalnej
prof. dr hab. inż. Edward Kowal Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr hab. inż. Marek Kowal Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr hab. inż. Maria Kowal, prof. UZ Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr Ewaryst Kowalczyk Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
dr Magdalena Kowalczyk Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Katedra Administracji
mgr Kinga Kowalewska - Koziarska Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
mgr Renata Kowalik Instytut Nauk o Zdrowiu Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa
dr Ewa Kowalska Instytut Pedagogiki Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii
dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ Instytut Pedagogiki Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii
dr Sebastian Kowalski Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
dr Witold Kowalski Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
mgr Józef Kozanowski Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
dr Liliana Kozar Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr Maciej Kozaryn Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
lek. med. Katarzyna Kozieł Instytut Nauk Medycznych Katedra Chorób Zakaźnych
dr Arkadiusz Kozioł Instytut Matematyki Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii
dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ Instytut Nauk Biologicznych Katedra Biotechnologii
prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł Instytut Inżynierii Środowiska Zakład Sieci i Instalacji Sanitarnych
dr inż. Mirosław Kozioł Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
mgr Małgorzata Kozłowska Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy
mgr Małgorzata Kozłowska Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
mgr Dominika Kozłowska-Wojnar Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
lek. med. Łukasz Kozłowski Instytut Nauk Medycznych Katedra Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
mgr Sławomir Kozłowski Instytut Muzyki Instytut Muzyki
mgr Wojciech Kozłowski Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
mgr Aleksandra Kożańska Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
dr inż. Mariusz Krajewski Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr Radosława Kranz Instytut Matematyki Zakład Analizy Matematycznej
lek. med. Paweł Krasicki Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
lic. Grzegorz Krasucki Wydział Ekonomii i Zarządzania (Ż) Biuro Dziekana
mgr Anna Kraśko Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
prof. Ałła Krawczuk Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
lek. med. Piotr Krawczyk Instytut Nauk Medycznych Katedra Psychiatrii
dr Justyna Kroczak Instytut Filozofii Instytut Filozofii
dr n. med. Piotr Kromer Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
mgr Barbara Król Instytut Nauk o Zdrowiu Pracownia Pielęgniarstwa Specjalistycznego
lek. med. Elżbieta Król Instytut Nauk Medycznych Katedra Pediatrii
dr inż. Dariusz Królik Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr hab. Aleksandra Kruk, prof. UZ Instytut Nauk o Polityce i Administracji Instytut Nauk o Polityce i Administracji
dr Mariusz Kruk Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr inż. Patryk Krupa Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr Izabela Krupińska Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr Piotr Krycki Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej
mgr Katarzyna Krysińska Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
lek. med. Arkadiusz Krzemiński Instytut Nauk Medycznych Katedra Chirurgii i Chorób Naczyń
mgr Jolanta Krzeszowska Instytut Nauk o Zdrowiu Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa
mgr Marcin Krzywicki Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
prof. dr hab. Andrzej Ksenicz Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
mgr Aleksandra Ksenycz Instytut Psychologii Instytut Psychologii
Książka Książka Wydział Mechaniczny Wydział Mechaniczny
dr Mirosława Kubasiewicz Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr Aleksandra Kubiak Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
lek. med. Alicja Kubiak Collegium Medicum Collegium Medicum
mgr Maciej Kubiak Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej
mgr Maciej Kubiak Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
mgr Mateusz Kubiak Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
mgr inż. Janusz Kubicki Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
mgr Anna Kubrak Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
mgr inż. Anna Kucharczyk Instytut Budownictwa Zakład Konstrukcji Budowlanych
mgr inż. Bartosz Kucuń Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr hab. Jarosław Kuczer, prof. UZ Instytut Nauk Prawnych Katedra Organizacji Administracji Publicznej
lek. med. Justyna Kuczkowska Instytut Nauk Medycznych Katedra Ginekologii i Położnictwa
dr hab. Paweł Kuczma, prof. UZ Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego
dr hab. Alicja Kuczyńska, prof. UZ Instytut Psychologii Pracownia Psychologii Społecznej
dr Marek Kuczyński Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
lek. med. Bartosz Kudliński Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
lek. med. Bartosz Kudliński Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
mgr Wojciech Kudrawczuk Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
mgr Agnieszka Kufel Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
mgr inż. Norbert Kukurowski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr inż. Krzysztof Kula Instytut Budownictwa Zakład Mechaniki Budowli
dr hab. Dorota Kulczycka, prof. UZ Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr hab. Pola Kuleczka, prof. UZ Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
prof. dr hab. Pola Kuleczka Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie
mgr Małgorzata Kulesza Collegium Medicum Collegium Medicum
dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
mgr Małgorzata Kuncewicz Uniwersytet Zielonogórski Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
mgr Tomasz Kupidura Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Ekonomii i Zarządzania
mgr Magdalena Kurant Instytut Nauk o Zdrowiu Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa
dr hab. Robert Kurek Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Ekonomii i Zarządzania
mgr inż. Jagoda Kurowiak Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr Hanna Kurowska Instytut Historii Instytut Historii
mgr Mateusz Kurowski Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
mgr Irena Kusiowska Instytut Nauk o Zdrowiu Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa
dr n. med. Agata Kuszerska Instytut Nauk Medycznych Katedra Ginekologii i Położnictwa
dr n. med. Agata Kuszerska Instytut Nauk Medycznych Katedra Ginekologii i Położnictwa
dr Anna Kuzio Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr inż. Dorota Kużdowicz Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
dr inż. Paweł Kużdowicz Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
lek. med. Bartłomiej Kwapisz Instytut Nauk Medycznych Katedra Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu
mgr Krystyna Kwaśnicka Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
mgr Justyna Kwaśniewska-Zientek Instytut Nauk o Zdrowiu Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa
dr hab. inż. Piotr Kwiatkiewicz, prof. UZ Instytut Nauk o Polityce i Administracji Instytut Nauk o Polityce i Administracji
dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska Instytut Nauk Medycznych Katedra Chorób Wewnętrznych
dr hab. Mariusz Kwiatkowski, prof. UZ Instytut Socjologii Instytut Socjologii
dr hab. Katarzyna Kwiecień-Długosz Instytut Muzyki Instytut Muzyki