Rezerwacje nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę K

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
mgr Anna Kaczmar Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
mgr Monika Kaczmarczyk Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Resocjalizacji
dr inż. Janusz Kaczmarek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
Jerzy Kaczmarek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
mgr Piotr Kaczmarek Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Ekonomii i Zarządzania
Radosław Kaczmarek Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
dr Leszek Kaczmarski Wydział Prawa i Administracji Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Historii Prawa
dr hab. Monika Kaczor Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
dr Monika Kaczurak - Kozak Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego Instytut Administracji i Turystyki
dr Edyta Kahl-Łuczyńska Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Historii Wychowania i Nauk Pomocniczych Pedagogiki
dr Joanna Kalaga Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki
mgr Maria Kalinowska-Tarasek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Psychologii
mgr Kasper Kalinowski Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Psychologii Pracy i Zarządzania
dr inż. Joanna Kaliszuk Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Konstrukcji Budowlanych
Elżbieta Kaluta Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
mgr Małgorzata Kałagate vel Kałagow Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Psychologii
dr Agnieszka Kałużna Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
lek. med. Sebastian Kamiński Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Otolaryngologii i Chirurgii Twarzowo-Szczękowej
dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
dr Agnieszka Kania Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
prof. dr hab. Leszek Kania Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego Instytut Administracji i Turystyki
dr inż. Jacek Kaniewski Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Inżynierii Elektrycznej
dr Joanna Kapica-Curzytek Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Pracownia Języków Obcych
dr Piotr Kapusta Wydział Prawa i Administracji Pracownia Przygotowania do Aplikacji
mgr Marcin Karaszewski Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
dr hab. Joanna Karczewska, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Historii
dr Małgorzata Karczewska Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
dr hab. Helena Kardasz, prof. UZ Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
prof. dr hab. Jerzy Karg, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
lek. med. Leszek Karolewicz Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Pediatrii
mgr Dagmara Karpała Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Psychologii
mgr Mateusz Kasperczyk Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
dr inż. Radosław Kasperek Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego Instytut Energetyki
dr n. med. Anna Kasperowicz Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Centrum Chorób Serca i Naczyń
dr inż. Renata Kasperska Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
dr inż. Andrzej Kasperski Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Jowita Kazubek Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
mgr Paweł Kaźmierczak Pion Kanclerza Sekcja ds. BHP
dr Izabela Kaźmierczak-Kałużna Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Socjologii
dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
dr Jerzy Kaźmierczyk Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
dr Cezary Kąkol Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem
dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Inżynierii Elektrycznej
prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Ginekologii i Położnictwa
mgr Witold Kędziora Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
mgr Konrad Kęsek Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
dr hab. Olena Kharytonova Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
mgr Żaneta Kicińska Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
dr hab. Olgierd Kiec, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Politologii
prof. dr hab. Lilianna Kiejzik Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
dr inż. Roman Kielec Wydział Mechaniczny Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
dr n. farm. Karolina Kieres Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Zakład Farmakologii i Toksykologii
dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
mgr Katarzyna Kijowska Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
dr Agnieszka Kilanowska Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
dr Artur Kinal Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Socjologii
dr Ihor Kindrat Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki
dr hab. Andrzej Kisielewicz, prof. UZ Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Algebry i Geometrii
prof. dr hab. Michał Kisielewicz Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
mgr Tomasz Kiwerski Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
mgr Lech Kleczewski Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia
dr inż. Tomasz Klekiel Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
dr Aneta Klementowska Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
dr inż. arch. Justyna Kleszcz Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Katedra Architektury i Urbanistyki
dr inż. Jarosław Kliks Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki
dr Aneta Klimberg Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Higieny i Epidemiologii
mgr Łukasz Klimczyk Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
mgr Judyta Klimek Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
mgr inż. Kamil Klimkowicz Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr hab. Piotr Kładoczny Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
dr Maciej Kłodawski Wydział Prawa i Administracji Katedra Teorii Prawa
dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ Wydział Mechaniczny Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
dr hab. inż. Radosław Kłosiński Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr n. med. Magdalena Kłosowska-Kwapisz Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Ginekologii i Położnictwa
dr Sławomir Kłosowski Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej
dr inż. Grzegorz Kobyłecki Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego Instytut Energetyki
dr Katarzyna Kochan Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
dr Agata Kochanowska. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
mgr inż. arch. Paweł Kochański Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Katedra Architektury i Urbanistyki
dr Michał Kocot Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Ekonomii Międzynarodowej
mgr Magdalena Kolańska Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka
dr Tomasz Kołodziej Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Socjologii
dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
mgr Tatiana Kołodziejska Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii
lek. med. Katarzyna Komorkiewicz Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Pediatrii
prof. dr hab. Paulina Komorowska-Birger Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
dr Sylwia Kondej Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki
Rajmund Kondratowicz Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
mgr inż. Rafał Konieczny Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
dr inż. Alena Kononowicz Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Katedra Architektury i Urbanistyki
dr hab. Małgorzata Konopnicka, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Historii
dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
mgr Ewa Kontowicz Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
dr Iwona Kopaczyńska Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Grzegorz Kopeć Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
dr inż. Marek Kopeć Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego Instytut Energetyki
prof. dr hab. inż. Józef Korbicz Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
prof. dr hab. inż. Józef Korbicz Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
mgr Sławomir Kordyjalik Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Konstrukcji Budowlanych
dr Anna Korlak-Łukasiewicz Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Katedra Pedagogiki Społecznej
prof. dr hab. inż. Igor Korotyeyev Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Inżynierii Elektrycznej
dr Justyna Korycka Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki
dr Paulina Korzeniewska-Nowakowska Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
mgr Regina Korzeniowska Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej
mgr Grzegorz Kosicki Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego Instytut Energetyki
dr Jolanta Kostecka Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Animacji Kultury i Andragogiki
dr inż. Jakub Kostecki Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
mgr Marcin Kostrzewa Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
dr Marcin Kośmider Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki
lek. med. Marcin Kot Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Chorób Układu Nerwowego
dr Andriej Kotin Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
prof. dr hab. Michaił Kotin Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
dr Irmina Kotlarska Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
mgr Magdalena Kotlarz Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr n. med. Dariusz Kotlęga Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Zakład Farmakologii i Toksykologii
prof. dr hab. Elizaveta Kotorova Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
dr hab. n. med. Daniel Kotrych, prof. UZ Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Ortopedii
dr n. med. Jacek Kotuła Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
dr Sławomir Kotylak Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej
dr Beata Kouhan Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
dr n. med. Aneta Kowal Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Pulmonologii
prof. dr hab. inż. Edward Kowal Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
dr inż. Marek Kowal Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr hab. inż. Maria Kowal, prof. UZ Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
dr Ewaryst Kowalczyk Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
dr Magdalena Kowalczyk Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego Instytut Administracji i Turystyki
mgr Renata Kowalik Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr Ewa Kowalska Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pracownia Teorii i Filozofii Wychowania
dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii
dr Sebastian Kowalski Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
dr Witold Kowalski Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
prof. dr hab. inż. arch. Hanna Kozaczewska-Golasz Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Katedra Architektury i Urbanistyki
Małgorzata Kozak Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
mgr Józef Kozanowski Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
dr Liliana Kozar Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
dr Maciej Kozaryn Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
mgr Arkadiusz Kozioł Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Sieci i Instalacji Sanitarnych
dr inż. Mirosław Kozioł Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
mgr Małgorzata Kozłowska Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
lek. med. Łukasz Kozłowski Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Otolaryngologii i Chirurgii Twarzowo-Szczękowej
mgr Wojciech Kozłowski Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
mgr Aleksandra Kożańska Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
dr inż. Mariusz Krajewski Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr Radosława Kranz Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Analizy Matematycznej
lic. Grzegorz Krasucki Wydział Ekonomii i Zarządzania Biuro Dziekana
mgr Anna Kraśko Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
prof. Ałła Krawczuk Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
prof. dr hab. Stanisław Krawczyk Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
dr Justyna Kroczak Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
dr n. med. Piotr Kromer Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Anatomii i Histologii
lek. med. Elżbieta Król Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Pediatrii
dr inż. Dariusz Królik Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr hab. Aleksandra Kruk Wydział Humanistyczny Instytut Politologii
dr Mariusz Kruk Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
dr inż. Patryk Krupa Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
dr Izabela Krupińska Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr Piotr Krycki Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
mgr Katarzyna Krysińska Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
Kamila Krzemińska-Bielak Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
mgr Jolanta Krzeszowska Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
mgr Marcin Krzywicki Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
prof. dr hab. Andrzej Ksenicz Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
prof. dr hab. Andrzej Ksenicz Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
Książka Książka Wydział Mechaniczny Wydział Mechaniczny
Piotr Książkiewicz Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
dr Mirosława Kubasiewicz Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
dr Aleksandra Kubiak Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
mgr Maciej Kubiak Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
mgr Maciej Kubiak Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
mgr Mateusz Kubiak Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Bartosz Kubik Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
mgr Anna Kubrak Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pracownia Kształcenia Językowego.
mgr Anna Kubrak Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia Studium Nauki Języków Obcych
mgr inż. Anna Kucharczyk Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Konstrukcji Budowlanych
mgr Emilia Kucharczyk Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
dr hab. Jarosław Kuczer, prof. UZ Wydział Prawa i Administracji Katedra Organizacji Administracji Publicznej
lek. med. Justyna Kuczkowska Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Ginekologii i Położnictwa
dr hab. Alicja Kuczyńska, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pracownia Psychologii Społecznej
dr Marek Kuczyński Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
lek. med. Bartosz Kudliński Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
mgr Wojciech Kudrawczuk Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego Instytut Energetyki
mgr Agnieszka Kufel Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
mgr Agnieszka Kujawa-Bartosiuk Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
dr inż. Krzysztof Kula Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Mechaniki Budowli
dr hab. Dorota Kulczycka, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
dr hab. Pola Kuleczka, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Historii Wychowania i Nauk Pomocniczych Pedagogiki
prof. dr hab. Pola Kuleczka Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego
mgr Małgorzata Kulesza Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Medycyny Translacyjnej
Magdalena Kulewicz-Witt Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Ekonomii Międzynarodowej
mgr Tomasz Kupidura Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Ekonomii i Zarządzania
Ewa Kuprianowicz Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
mgr Magdalena Kurant Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr hab. Robert Kurek Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr Hanna Kurowska Wydział Humanistyczny Instytut Historii
mgr Mateusz Kurowski Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Logistyki
dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
Dariusz Kurzawa Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
mgr Irena Kusiowska Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr Anna Kuzio Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Logistyki
dr inż. Paweł Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej
mgr Krystyna Kwaśnicka Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
mgr Justyna Kwaśniewska-Zientek Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Zakład Pielęgniarstwa
dr hab. Piotr Kwiatkiewicz, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Politologii
dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Chorób Wewnętrznych
dr hab. Mariusz Kwiatkowski, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Socjologii
dr Katarzyna Kwiecień-Długosz Wydział Artystyczny Instytut Muzyki