Rezerwacje nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę K

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
mgr Anna Kaczmar Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
mgr Monika Kaczmarczyk Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Resocjalizacji
dr inż. Janusz Kaczmarek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
Jerzy Kaczmarek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
mgr Katarzyna Kaczmarek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Politologii
mgr Piotr Kaczmarek Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Ekonomii i Zarządzania
Radosław Kaczmarek Collegium Medicum Collegium Medicum
dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
dr Leszek Kaczmarski Wydział Prawa i Administracji Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
dr hab. Monika Kaczor Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
dr Monika Kaczurak - Kozak Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Administracji i Turystyki
dr Edyta Kahl-Łuczyńska Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Historii Wychowania i Nauk Pomocniczych Pedagogiki
dr Joanna Kalaga Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki
inż. Jerzy Kalinowski Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
dr inż. Joanna Kaliszuk Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Konstrukcji Budowlanych
Elżbieta Kaluta Collegium Medicum Collegium Medicum
mgr Małgorzata Kałagate Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Psychologii
dr Agnieszka Kałużna Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
lek. med. Sebastian Kamiński Collegium Medicum Katedra Otolaryngologii i Chirurgii Twarzowo-Szczękowej
dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych Katedra Biotechnologii
dr Agnieszka Kania Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
prof. dr hab. Leszek Kania Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Administracji i Turystyki
dr inż. Jacek Kaniewski Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Inżynierii Elektrycznej
lek. med. Piotr Kapek Collegium Medicum Katedra Okulistyki
dr Joanna Kapica-Curzytek Collegium Medicum Pracownia Języków Obcych
lek. med. Maciej Kapiński Collegium Medicum Katedra Okulistyki
dr Piotr Kapusta Wydział Prawa i Administracji Pracownia Przygotowania do Aplikacji i Komunikacji Prawniczej
mgr Marcin Karaszewski Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
lek. med. Agnieszka Karczewska Collegium Medicum Collegium Medicum
dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
dr hab. Joanna Karczewska, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Historii
dr Małgorzata Karczewska Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
dr hab. Helena Kardasz, prof. UZ Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
mgr Roman Kardowski Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
prof. dr hab. Jerzy Karg, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych Katedra Ochrony Przyrody
lek. med. Leszek Karolewicz Collegium Medicum Katedra Pediatrii
mgr Dagmara Karpała Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Psychologii
mgr Mateusz Kasperczyk Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
dr inż. Radosław Kasperek Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Energetyki
dr n. med. Anna Kasperowicz Collegium Medicum Centrum Chorób Serca i Naczyń
dr inż. Renata Kasperska Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
dr inż. Andrzej Kasperski Wydział Nauk Biologicznych Katedra Biotechnologii
dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych Katedra Zoologii
inż. Paweł Kasza Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
lek. med. Urszula Kawalec-Hurny Collegium Medicum Collegium Medicum
Jowita Kazubek Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
lek. med. Adela Kaźmierczak Collegium Medicum Katedra Pediatrii
dr Izabela Kaźmierczak-Kałużna Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Socjologii
dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
dr Jerzy Kaźmierczyk Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
dr Cezary Kąkol Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem
mgr Katarzyna Kempka Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Inżynierii Elektrycznej
prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia Collegium Medicum Katedra Ginekologii i Położnictwa
mgr Witold Kędziora Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
mgr Konrad Kęsek Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
dr hab. Olgierd Kiec, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Politologii
prof. dr hab. Lilianna Kiejzik Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
dr inż. Roman Kielec Wydział Mechaniczny Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
mgr Antonina Kiepuszewska Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
dr n. farm. Karolina Kieres Collegium Medicum Katedra Farmakologii i Toksykologii
dr n. med. Rafał Kieszek Collegium Medicum Katedra Transplantologii
dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
dr hab. Remigiusz Kijak, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Psychologii
mgr Katarzyna Kijowska Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Ekonomii i Zarządzania
mgr Katarzyna Kijowska Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
dr n. biol. Agnieszka Kilanowska Collegium Medicum Katedra Anatomii i Histologii
dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
dr Artur Kinal Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Socjologii
dr Ihor Kindrat Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki
dr hab. Andrzej Kisielewicz, prof. UZ Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Algebry i Geometrii
prof. dr hab. Michał Kisielewicz Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej
mgr Tomasz Kiwerski Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
mgr Lech Kleczewski Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia
dr inż. Tomasz Klekiel Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
dr Aneta Klementowska Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
dr inż. arch. Justyna Kleszcz Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr Kamil Kleszczyński Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
mgr Kamil Kleszczyński Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
dr inż. Jarosław Kliks Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki
dr Aneta Klimberg Collegium Medicum Katedra Higieny i Epidemiologii
mgr Łukasz Klimczyk Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
mgr Judyta Klimek Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
mgr inż. Kamil Klimkowicz Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr hab. Piotr Kładoczny Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ Wydział Mechaniczny Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr n. med. Magdalena Kłosowska-Kwapisz Collegium Medicum Katedra Ginekologii i Położnictwa
dr inż. Grzegorz Kobyłecki Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Energetyki
dr Katarzyna Kochan Collegium Medicum Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy
dr Katarzyna Kochan Pion Prorektora ds. Studenckich Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów
dr Agata Kochanowska ... Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
dr Agata Kochanowska Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
dr Michał Kocot Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Ekonomii Międzynarodowej
mgr Magdalena Kolańska Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka
lek. med. Michał Kołkowski Collegium Medicum Katedra Chorób Wewnętrznych
dr Tomasz Kołodziej Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Socjologii
dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
mgr Tatiana Kołodziejska Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii
lek. med. Katarzyna Komorkiewicz Collegium Medicum Katedra Pediatrii
prof. dr hab. Paulina Komorowska-Birger Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
mgr Danuta Konatkiewicz Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Pedagogiki
dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki
Rajmund Kondratowicz Collegium Medicum Collegium Medicum
mgr inż. Rafał Konieczny Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
dr inż. Alena Kononowicz Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Architektury i Urbanistyki
dr hab. Małgorzata Konopnicka, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Historii
dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
mgr Ewa Kontowicz Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
dr Iwona Kopaczyńska Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
dr hab. Danuta Kopeć Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Psychologii
Grzegorz Kopeć Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
dr inż. Marek Kopeć Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Energetyki
prof. dr hab. inż. Józef Korbicz Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
lek. med. Renata Korczak Collegium Medicum Katedra Chorób Zakaźnych
lic. Sylwia Korczyńska Wydział Mechaniczny Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
mgr Sławomir Kordyjalik Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Konstrukcji Budowlanych
dr Anna Korlak-Łukasiewicz Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Katedra Pedagogiki Społecznej
mgr Marek Koroluk Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
prof. dr hab. inż. Igor Korotyeyev Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Inżynierii Elektrycznej
prof. Stanisław Kortyka Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
dr Justyna Korycka - Korwek Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki
dr Paulina Korzeniewska-Nowakowska. Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
dr Paulina Korzeniewska-Nowakowska Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
mgr Regina Korzeniowska Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Pedagogiki
mgr Grzegorz Kosicki Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Energetyki
lek. med. Dariusz Kosiński Collegium Medicum Katedra Chorób Wewnętrznych
dr Jolanta Kostecka Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Animacji Kultury i Andragogiki
Wioletta Kostecka Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
dr inż. Jakub Kostecki Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr hab. n. med. Magdalena Koszewicz Collegium Medicum Katedra Chorób Układu Nerwowego
dr Marcin Kośmider Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki
lek. med. Marcin Kot Collegium Medicum Katedra Chorób Układu Nerwowego
mgr Katarzyna Kot-Bryćko Collegium Medicum Katedra Chorób Wewnętrznych
dr Andriej Kotin Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
prof. dr hab. Michaił Kotin Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
dr Irmina Kotlarska Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
mgr Magdalena Kotlarz Collegium Medicum Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa
dr n. med. Dariusz Kotlęga Collegium Medicum Katedra Farmakologii i Toksykologii
prof. dr hab. Elizaveta Kotorova Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
dr hab. n. med. Daniel Kotrych, prof. UZ Collegium Medicum Katedra Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu
dr n. med. Jacek Kotuła Collegium Medicum Collegium Medicum
dr Sławomir Kotylak Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej
dr n. med. Aneta Kowal Collegium Medicum Katedra Pulmonologii
prof. dr hab. inż. Edward Kowal Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
dr inż. Marek Kowal Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr hab. inż. Maria Kowal, prof. UZ Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
dr Ewaryst Kowalczyk Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
dr Magdalena Kowalczyk Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Administracji i Turystyki
mgr Renata Kowalik Collegium Medicum Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa
dr Ewa Kowalska Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pracownia Teorii i Filozofii Wychowania
dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii
dr Sebastian Kowalski Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
dr Witold Kowalski Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
Małgorzata Kozak Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
mgr Józef Kozanowski Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
dr Liliana Kozar Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
dr Maciej Kozaryn Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
lek. med. Katarzyna Kozieł Collegium Medicum Katedra Chorób Zakaźnych
dr Arkadiusz Kozioł Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Sieci i Instalacji Sanitarnych
dr inż. Mirosław Kozioł Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
mgr Małgorzata Kozłowska Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Pedagogiki
mgr Małgorzata Kozłowska Collegium Medicum Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy
mgr Dominika Kozłowska-Wojnar Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Pedagogiki
lek. med. Łukasz Kozłowski Collegium Medicum Katedra Otolaryngologii i Chirurgii Twarzowo-Szczękowej
mgr Wojciech Kozłowski Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
mgr Aleksandra Kożańska Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
dr inż. Mariusz Krajewski Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr Radosława Kranz Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Analizy Matematycznej
lek. med. Paweł Krasicki Collegium Medicum Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
lic. Grzegorz Krasucki Wydział Ekonomii i Zarządzania Biuro Dziekana
mgr Anna Kraśko Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
prof. Ałła Krawczuk Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
lek. med. Piotr Krawczyk Collegium Medicum Katedra Psychiatrii
dr Justyna Kroczak Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
dr n. med. Piotr Kromer Collegium Medicum Katedra Anatomii i Histologii
mgr Barbara Król Collegium Medicum Pracownia Pielęgniarstwa Specjalistycznego
lek. med. Elżbieta Król Collegium Medicum Katedra Pediatrii
dr inż. Dariusz Królik Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr hab. Aleksandra Kruk Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Politologii
dr Mariusz Kruk Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
dr inż. Patryk Krupa Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
dr Izabela Krupińska Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr Piotr Krycki Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
mgr Katarzyna Krysińska Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
Kamila Krzemińska-Bielak Collegium Medicum Collegium Medicum
lek. med. Arkadiusz Krzemiński Collegium Medicum Katedra Chirurgii Naczyń
mgr Jolanta Krzeszowska Collegium Medicum Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa
prof. dr hab. Andrzej Ksenicz Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
mgr Aleksandra Ksenycz Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Psychologii
Książka Książka Wydział Mechaniczny Wydział Mechaniczny
Piotr Książkiewicz Collegium Medicum Collegium Medicum
dr Mirosława Kubasiewicz Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
dr Aleksandra Kubiak Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
lek. med. Alicja Kubiak Collegium Medicum Collegium Medicum
mgr Maciej Kubiak Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
mgr Mateusz Kubiak Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
mgr inż. Janusz Kubicki Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Logistyki
mgr Anna Kubrak Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pracownia Kształcenia Językowego.
mgr inż. Anna Kucharczyk Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Konstrukcji Budowlanych
mgr inż. Bartosz Kucuń Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki
dr hab. Jarosław Kuczer, prof. UZ Wydział Prawa i Administracji Katedra Organizacji Administracji Publicznej
lek. med. Justyna Kuczkowska Collegium Medicum Katedra Ginekologii i Położnictwa
dr hab. Paweł Kuczma, prof. UZ Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego
dr hab. Alicja Kuczyńska, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pracownia Psychologii Społecznej
dr Marek Kuczyński Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
lek. med. Bartosz Kudliński Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
lek. med. Bartosz Kudliński Collegium Medicum Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
mgr Wojciech Kudrawczuk Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Energetyki
mgr Agnieszka Kufel Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
mgr Agnieszka Kujawa-Bartosiuk Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
mgr inż. Norbert Kukurowski Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr inż. Krzysztof Kula Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Mechaniki Budowli
dr hab. Dorota Kulczycka, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
prof. dr hab. Pola Kuleczka Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie
dr hab. Pola Kuleczka, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
mgr Małgorzata Kulesza Collegium Medicum Katedra Medycyny Translacyjnej
Magdalena Kulewicz-Witt Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Ekonomii Międzynarodowej
mgr Małgorzata Kuncewicz Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Biblioteka Uniwersytecka
mgr Tomasz Kupidura Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Ekonomii i Zarządzania
Ewa Kuprianowicz Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
mgr Magdalena Kurant Collegium Medicum Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa
dr hab. Robert Kurek Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr Hanna Kurowska Wydział Humanistyczny Instytut Historii
mgr Mateusz Kurowski Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Logistyki
dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
Dariusz Kurzawa Collegium Medicum Collegium Medicum
mgr Irena Kusiowska Collegium Medicum Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa
dr Anna Kuzio Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Logistyki
dr inż. Paweł Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej
lek. med. Bartłomiej Kwapisz Collegium Medicum Katedra Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu
mgr Krystyna Kwaśnicka Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
mgr Justyna Kwaśniewska-Zientek Collegium Medicum Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa
dr hab. Piotr Kwiatkiewicz, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Politologii
dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska Collegium Medicum Katedra Chorób Wewnętrznych
dr hab. Mariusz Kwiatkowski, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Socjologii
dr Katarzyna Kwiecień-Długosz Wydział Artystyczny Instytut Muzyki