Rezerwacje nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę L

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
dr inż. Alicja Laber Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
mgr Marzena Lachowicz Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pracownia Kształcenia Językowego.
Krzysztof Laczkowski Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
mgr Marek Lalko Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
mgr inż. Janusz Laskowski Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
dr inż. Agnieszka Lasota Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Zastosowań Informatyki
dr inż. Andrzej Lasota Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
mgr Wojciech Lassota Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
dr inż. Bogna Latacz Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki
mgr Monika Lato-Pawłowska Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa
mgr inż. Paulina Lechocka Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Mechaniki Budowli
mgr Joanna Legierska-Dutczak Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
mgr Ewa Lehmann Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
mgr inż. Kamil Leksycki Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
dr hab. n. med. Marcin Lener, prof. UZ Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Genetyki Klinicznej i Patomorfologii
prof. dr hab. Wiesław Leoński Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki
mgr Dariusz Lesicki Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
dr hab. Jerzy Leszkowicz-Baczyński, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Socjologii
mgr Władysław Leśniak Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
dr Nina Leśniak-Niedbalec Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego
lek. med. Zofia Leś-Zaczyńska Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Bogumiła Lewandowska Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
dr inż. Albert Lewandowski Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
dr n. med. Roman Lewandowski Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
dr hab. Wojciech Lewandowski, prof. UZ Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła, prof. UZ Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
dr inż. Piotr Leżyński Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Inżynierii Elektrycznej
prof. zw. dr hab. Leszek Libera Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
mgr inż. Bogdan Lipiec Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
mgr inż. Bogdan Lipiec Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr Jolanta Lipińska-Lokś Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Profilaktyki Społecznej
dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki, prof. UZ Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
dr Elżbieta Lipowicz Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Katedra Pedagogiki Społecznej
dr Joanna Lipowska Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Psychologii
dr Krzysztof Lisowski Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Socjologii
dr hab. Barbara Literska, prof. UZ Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
lek. med. Grzegorz Loroch Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Medycyny Paliatywnej
dr Maciej Lubik Wydział Humanistyczny Instytut Historii
dr Iwona Lubimow-Burzyńska Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Makroekonomii i Finansów
mgr Krzysztof Lubin Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Piotr Lubiński, prof. UZ Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki
dr Anna Ludwiczak Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
dr inż. Marcel Luzar Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych