Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę N

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
dr hab. Mariusz Naczk, prof. UZ Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej
prof. dr hab. Taras Nahirny Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ Instytut Nauk Biologicznych Katedra Botaniki i Ekologii
dr Lidia Najder-Kozdrowska Instytut Fizyki Instytut Fizyki
lic. Patrycja Nakonieczna Instytut Nauk Biologicznych Katedra Botaniki i Ekologii
lek. med. Marcin Napierała Instytut Nauk Medycznych Katedra Chirurgii i Onkologii
lek. med. Piotr Napierała Instytut Nauk Medycznych Katedra Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ Instytut Pedagogiki Zakład Metodologii Badań Społecznych
dr Aneta Narolska Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr n. med. Maciej Naskręt Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
mgr Aneta Nawrot Instytut Pedagogiki Instytut Pedagogiki
mgr Jolanta Niedziela Instytut Nauk Medycznych Katedra Chorób Wewnętrznych
dr Maciej Niedziela Instytut Matematyki Zakład Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji
lek. med. Iwona Niedźwiedź Instytut Nauk Medycznych Katedra Chirurgii i Chorób Naczyń
mgr Jarosław Nieradka Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr Anna Niewiadomska Instytut Ekonomii i Finansów Katedra Makroekonomii i Finansów
dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
dr Dorota Niewiedział Instytut Psychologii Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka
mgr Jagoda Niewrzał Instytut Muzyki Instytut Muzyki
dr Ireneusz Nijaki Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Społecznej
dr Łukasz Nikel Instytut Psychologii Zakład Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej
dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych
mgr Jadwiga Nikitiuk Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
mgr inż. Aleksandra Niparko Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
dr hab. Bernadetta Nitschke -Szram, prof. UZ Instytut Nauk Prawnych Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ Instytut Historii Instytut Historii
dr Gerda Nogal Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej
mgr Mirosława Nosewicz Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
mgr Maciej Noskowicz Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr Ewa Nowacka-Chiari Instytut Nauk Biologicznych Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
prof. dr hab. Andrzej Nowak Instytut Matematyki Zakład Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji
dr Arkadiusz Nowak Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii
dr n. med. Jan Nowak Instytut Nauk Medycznych Katedra Chirurgii i Onkologii
mgr inż. Jarosław Nowak Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
lek. med. Krzysztof Nowak Instytut Nauk Medycznych Katedra Chorób Zakaźnych
dr hab. Łucja Nowak, prof. UZ Instytut Muzyki Instytut Muzyki
prof. dr hab. Marian Nowak Instytut Matematyki Zakład Analizy Matematycznej
mgr Sławomir Nowak Instytut Inżynierii Mechanicznej Instytut Inżynierii Mechanicznej
dr inż. Julia Nowak-Jary Instytut Nauk Biologicznych Katedra Biotechnologii
mgr Aneta Nowakowska Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Nowakowska Instytut Nauk o Zdrowiu Katedra Farmakologii i Toksykologii
dr Agnieszka Nowicka Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej
dr Ewa Nowicka Instytut Pedagogiki Pracownia Pedagogicznych Oddziaływań Medialnych
mgr inż. Norbert Nowicki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
mgr Norbert Nowicki Instytut Fizyki Instytut Fizyki
lek. med. Renata Nowik-Ibrahim Instytut Nauk Medycznych Katedra Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ Instytut Budownictwa Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
dr inż. Ireneusz Nowogoński Instytut Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
mgr Dariusz Nowosad Uniwersytet Zielonogórski Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Szkolnej
mgr Mateusz Nowotarski Instytut Fizyki Instytut Fizyki
mgr inż. Marta Nycz Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
dr Mirosława Nyczaj-Drąg Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
dr Justyna Nyćkowiak Instytut Socjologii Instytut Socjologii