Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę N

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
dr hab. Mariusz Naczk, prof. UZ Collegium Medicum Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej
prof. dr hab. Taras Nahirny Wydział Mechaniczny Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych Katedra Botaniki i Ekologii
dr Lidia Najder-Kozdrowska Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki
lic. Patrycja Nakonieczna Wydział Nauk Biologicznych Katedra Botaniki i Ekologii
lek. med. Marcin Napierała Collegium Medicum Katedra Chirurgii i Onkologii
lek. med. Piotr Napierała Collegium Medicum Katedra Otolaryngologii i Chirurgii Twarzowo-Szczękowej
Katarzyna Narkiewicz Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Metodologii Badań Społecznych
dr Aneta Narolska Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
Mariusz Narzekała Collegium Medicum Collegium Medicum
dr n. med. Maciej Naskręt Collegium Medicum Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
mgr Aneta Nawrot Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Pedagogiki
mgr Jolanta Niedziela Collegium Medicum Katedra Chorób Wewnętrznych
dr Maciej Niedziela Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji
lek. med. Iwona Niedźwiedź Collegium Medicum Katedra Chirurgii Naczyń
mgr Jarosław Nieradka Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
dr Anna Niewiadomska Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Makroekonomii i Finansów
dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
dr Dorota Niewiedział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka
lek. med. Iwona Niewiedział Collegium Medicum Katedra Chirurgii Naczyń
mgr Jagoda Niewrzał Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
dr Ireneusz Nijaki Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Katedra Pedagogiki Społecznej
dr Łukasz Nikel Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej
dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej
mgr Jadwiga Nikitiuk Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
mgr inż. Aleksandra Niparko Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki
dr hab. Bernadetta Nitschke -Szram, prof. UZ Wydział Prawa i Administracji Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Historii
dr Gerda Nogal Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
mgr Mirosława Nosewicz Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
mgr Maciej Noskowicz Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
dr Ewa Nowacka-Chiari Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych
prof. dr hab. Andrzej Nowak Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji
dr Arkadiusz Nowak Collegium Medicum Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii
dr n. med. Jan Nowak Collegium Medicum Katedra Chirurgii i Onkologii
mgr inż. Jarosław Nowak Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
lek. med. Krzysztof Nowak Collegium Medicum Katedra Chorób Zakaźnych
dr hab. Łucja Nowak, prof. UZ Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
prof. dr hab. Marian Nowak Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Analizy Matematycznej
mgr Sławomir Nowak Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
dr inż. Julia Nowak-Jary Wydział Nauk Biologicznych Katedra Biotechnologii
mgr Aneta Nowakowska Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji
dr Agnieszka Nowicka Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej
dr Ewa Nowicka Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pracownia Pedagogicznych Oddziaływań Medialnych
mgr inż. Norbert Nowicki Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
lek. med. Renata Nowik-Ibrahim Collegium Medicum Katedra Otolaryngologii i Chirurgii Twarzowo-Szczękowej
dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
dr inż. Ireneusz Nowogoński Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska
mgr Dariusz Nowosad Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Pedagogiki Szkolnej
mgr Mateusz Nowotarski Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki
mgr inż. Marta Nycz Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
dr Mirosława Nyczaj-Drąg Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
dr Justyna Nyćkowiak Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Socjologii