Rezerwacje nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę T

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
dr inż. Tadeusz Tabaczniuk Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem
mgr Waldemar Taborski Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
dr inż. Marek Talaga Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska, prof. UZ Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
Jarosław Taryna Collegium Medicum Collegium Medicum
mgr Andrzej Tatara Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych Katedra Ochrony Przyrody
Wojciech Tatarczuk Pion Z-cy Kanclerza ds. Technicznych Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni
mgr Szymon Teluk Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
dr inż. Edward Tertel Wydział Mechaniczny Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
dr Ewa Tichoniuk-Wawrowicz Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
dr Andrey Timokhin, prof. UZ Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
dr Anna Timoszyk Wydział Nauk Biologicznych Katedra Biotechnologii
prof. dr hab. inż. Larysa Titarenko Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
dr inż. Jacek Tkacz Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
mgr Agnieszka Tkaczyk Collegium Medicum Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa
dr Marek Tomaszewski Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości
prof. dr hab. Janusz Tomidajewicz Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Ekonomii Międzynarodowej
mgr inż. Marcin Topczak Wydział Humanistyczny Instytut Historii
mgr Ewelina Topolska Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
mgr Kamila Torba Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Germańskiej
dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Resocjalizacji
dr n. med. Iwona Towpik Collegium Medicum Katedra Chorób Wewnętrznych
dr n. med. Edward Tracewski Collegium Medicum Katedra Pediatrii
dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
mgr Paweł Tronina Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr Paweł Truszkiewicz Wydział Prawa i Administracji Pracownia Komunikacji Prawniczej
dr Wiktor Trybka Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
dr Adam Trybus Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
dr hab. Beata Trzop, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Socjologii
prof. dr hab. Andrzej Tuchowski Wydział Artystyczny Instytut Muzyki
Angelika Tumas Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Historii
mgr Katarzyna Turonek- Ostrowska Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
dr Tomasz Turowski Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
dr Elżbieta Turska Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny
lek. med. Agnieszka Twardochleb Collegium Medicum Katedra Chorób Wewnętrznych
prof. zw. dr hab. Andrzej Twardowski Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Psychologii
dr n. med. Marianna Tyczewska Collegium Medicum Katedra Anatomii i Histologii
mgr Anna Tylutka Collegium Medicum Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej
mgr Rafał Tyrka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy