Rezerwacje nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę U

Nauczyciel Wydział (jedn. nadrzędna) Jednostka
lek. med. Roman Uberman Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Ortopedii
prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii
Justyna Uglik Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny
lek. med. Łukasz Urbaniak Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Chorób Układu Nerwowego
dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki
mgr Łukasz Urbanowski Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych
dr Aleksandra Urban-Podolan Wydział Humanistyczny Instytut Neofilologii
dr inż. Krystyna Urbańska Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Mechaniki Budowli
mgr Malwina Urbańska Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Medycyny Translacyjnej
dr n. med. Małgorzata Urbańska-Kosińska Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedra Pediatrii
dr inż. Paweł Urbański Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej
dr Hanna Uździcka Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
dr hab. inż. Waldemar Uździcki, prof. UZ Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
Remigiusz Użarowski Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu