Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Wydział Ekonomii i Zarządzania

Nauczyciel Jednostka
mgr inż. Dominika Bandelak-Rosłonkiewicz Wydział Ekonomii i Zarządzania
mgr Małgorzata Bandrowska Wydział Ekonomii i Zarządzania
mgr Marzena Czapaluk Wydział Ekonomii i Zarządzania
mgr Maciej Mamet (Ż) Katedra Historii Społecznej, Gospodarczej i Wojskowości
dr Jolanta Skierska (Ż) Katedra Historii Społecznej, Gospodarczej i Wojskowości
mgr Marta Szatkowska Sekretariat Wydziału Ekonomii i Zarządzania
mgr Paweł Wysocki Wydział Ekonomii i Zarządzania
prof. dr hab. Romuald Zalewski Wydział Ekonomii i Zarządzania