Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Instytut Architektury i Urbanistyki

Nauczyciel Jednostka
dr inż. arch. Inna Abramiuk Instytut Architektury i Urbanistyki
dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. Uczelni Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. Konrad Bajor Instytut Architektury i Urbanistyki
dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, prof. UZ Instytut Architektury i Urbanistyki
dr Barbara Bielinis-Kopeć Instytut Architektury i Urbanistyki
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Bohm Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. Wiktor Bosowski Instytut Architektury i Urbanistyki
dr Małgorzata Czerniawska Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. Rafał Dudzik Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. Michał Golański Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. Adriana Jasiak Instytut Architektury i Urbanistyki
dr inż. arch. Justyna Juchimiuk Instytut Architektury i Urbanistyki
dr hab. inż. Jan Kazak, prof. Uczelni Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. Mateusz Klimek Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. Paweł Kochański Instytut Architektury i Urbanistyki
dr inż. Sebastian Kołodziej Instytut Architektury i Urbanistyki
dr inż. arch. Alicja Maciejko Instytut Architektury i Urbanistyki
prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki Instytut Architektury i Urbanistyki
dr hab. inż. Bartosz Mitka, prof. Uczelni Instytut Architektury i Urbanistyki
dr Nimet Pinar Ozguner Gulhan Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. Jarosław Piesik Instytut Architektury i Urbanistyki
dr hab. Michał Pszczółkowski, prof. UZ Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. Natalia Rzeszowska Instytut Architektury i Urbanistyki
dr hab. inż. arch. Marta Skiba, prof. UZ Instytut Architektury i Urbanistyki
dr inż. Maciej Smaczyński Instytut Architektury i Urbanistyki
dr inż. arch. Piotr Sobierajewicz Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. Mirosław Strzelecki Instytut Architektury i Urbanistyki
dr vacat vacat Instytut Architektury i Urbanistyki
dr inż. arch. Agnieszka Wierzbicka Instytut Architektury i Urbanistyki
dr hab. inż. arch. Bogusław Wojtyszyn, prof. UZ Instytut Architektury i Urbanistyki