Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Instytut Architektury i Urbanistyki

Nauczyciel Jednostka
dr inż. arch. Inna Abramiuk Instytut Architektury i Urbanistyki
dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. Uczelni Instytut Architektury i Urbanistyki
dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, prof. UZ Instytut Architektury i Urbanistyki
dr Barbara Bielinis-Kopeć Instytut Architektury i Urbanistyki
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Bohm Instytut Architektury i Urbanistyki
dr inż. arch. Hanna Borucińska-Bieńkowska Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. Agata Boruszewska Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. Wiktor Bosowski Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr Małgorzata Czerniawska Instytut Architektury i Urbanistyki
dr Małgorzata Czerniawska Instytut Architektury i Urbanistyki
dr hab. inż. Łukasz Damurski, prof. UZ Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. Rafał Dudzik Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. Michał Golański Instytut Architektury i Urbanistyki
dr inż. arch. Justyna Juchimiuk Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. Mateusz Klimek Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. Grzegorz Kmiecik Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. Paweł Kochański Instytut Architektury i Urbanistyki
dr inż. Sebastian Kołodziej Instytut Architektury i Urbanistyki
dr inż. Alena Kononowicz Instytut Architektury i Urbanistyki
dr inż. arch. Alicja Maciejko Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. Małgorzata Maśko-Horyza Instytut Architektury i Urbanistyki
dr hab. Michał Pszczółkowski, prof. UZ Instytut Architektury i Urbanistyki
dr hab. inż. arch. Marta Skiba, prof. UZ Instytut Architektury i Urbanistyki
dr hab. inż. arch. Krzysztof Skwara, prof. UZ Instytut Architektury i Urbanistyki
dr inż. Maciej Smaczyński Instytut Architektury i Urbanistyki
dr inż. arch. Piotr Sobierajewicz Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. Agata Stępińska-Kaczmarczyk Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. Mirosław Strzelecki Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. Adriana Tulska-Bogacka Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. AiU VACAT Architekt - asystent 1 Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. AiU VACAT Architekt - asystent 2 Instytut Architektury i Urbanistyki
dr hab. inż. arch. AiU VACAT Architektura - prof, prof. UZ Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. AiU VACAT asystent IAiU Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. AT VACAT Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. EZ VACAT Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. GK VACAT Instytut Architektury i Urbanistyki
dr inż. SK VACAT Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. Agnieszka Wierzbicka Instytut Architektury i Urbanistyki
dr hab. inż. arch. Bogusław Wojtyszyn, prof. UZ Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. Elżbieta Ziomek Instytut Architektury i Urbanistyki