Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Instytut Socjologii

Nauczyciel Jednostka
dr Dorota Bazuń Instytut Socjologii
dr Joanna Frątczak-Müller Instytut Socjologii
dr Izabela Kaźmierczak-Kałużna Instytut Socjologii
dr Artur Kinal Instytut Socjologii
dr Tomasz Kołodziej Instytut Socjologii
dr hab. Mariusz Kwiatkowski, prof. UZ Instytut Socjologii
dr hab. Jerzy Leszkowicz-Baczyński, prof. UZ Instytut Socjologii
dr Krzysztof Lisowski Instytut Socjologii
dr Anna Mielczarek-Żejmo Instytut Socjologii
dr Justyna Nyćkowiak Instytut Socjologii
dr Natalia Pohorila Instytut Socjologii
dr Magdalena Pokrzyńska Instytut Socjologii
dr hab. Dorota Szaban, prof. UZ Instytut Socjologii
dr hab. Lech Szczegóła, prof. UZ Instytut Socjologii
dr hab. Beata Trzop, prof. UZ Instytut Socjologii
mgr Marcin Woźny Instytut Socjologii
dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ Instytut Socjologii