Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Instytut Filozofii

Nauczyciel Jednostka
dr Katarzyna Bartosiak Instytut Filozofii
dr Jarosław Boruszewski Instytut Filozofii
dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ Instytut Filozofii
mgr Anna Droś Instytut Filozofii
dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ Instytut Filozofii
dr Tomasz Femiak Instytut Filozofii
mgr Adrian Habura Instytut Filozofii
prof. dr hab. Lilianna Kiejzik Instytut Filozofii
dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ Instytut Filozofii
prof. dr hab. Stefan Konstańczak Instytut Filozofii
dr hab. Justyna Kroczak, prof. UZ Instytut Filozofii
dr Lucyna Majewska Instytut Filozofii
dr hab. Tomasz Mróz, prof. UZ Instytut Filozofii
dr Dariusz Sagan Instytut Filozofii
dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ Instytut Filozofii
prof. dr hab. Tomasz Skura Instytut Filozofii
prof. dr hab. Daniele Stasi Instytut Filozofii
dr Agnieszka Szczap Instytut Filozofii
dr Tomasz Turowski Instytut Filozofii
dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ Instytut Filozofii
dr Paweł Walczak Instytut Filozofii
mgr Angelina Weimann Instytut Filozofii
dr Joanna Zegzuła - Nowak Instytut Filozofii