Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Instytut Historii

Nauczyciel Jednostka
prof. dr hab. Leszek Belzyt Instytut Historii
dr hab. Krzysztof Benyskiewicz, prof. UZ Instytut Historii
prof. dr hab. Bogumiła Burda Instytut Historii
prof. dr hab. Dariusz Dolański Instytut Historii
dr hab. Radosław Domke, prof. UZ Instytut Historii
dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ Instytut Historii
dr Tadeusz Dzwonkowski Instytut Historii
dr Dariusz Fabisz Instytut Historii
dr hab. Andrzej Gillmeister, prof. UZ Instytut Historii
dr Łukasz Janeczek Instytut Historii
dr Daria Janiszewska-Sieńko Instytut Historii
prof. zw. dr hab. Tomasz Jaworski Instytut Historii
dr hab. Joanna Karczewska, prof. UZ Instytut Historii
dr hab. Małgorzata Konopnicka, prof. UZ Instytut Historii
dr Hanna Kurowska Instytut Historii
dr Maciej Lubik Instytut Historii
dr Arkadiusz Michalak Instytut Historii
dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ Instytut Historii
prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski Instytut Historii
mgr Grzegorz Ostrowski Instytut Historii
mgr Michał Poźniak Instytut Historii
dr Jolanta Skierska Instytut Historii
dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ Instytut Historii
prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski Instytut Historii
dr Małgorzata Szymczak Instytut Historii
dr hab. Urszula Świderska-Włodarczyk, prof. UZ Instytut Historii
dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ Instytut Historii
dr Ireneusz Wojewódzki Instytut Historii
prof. zw. dr hab. Joachim Zdrenka Instytut Historii