Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Wydział Fizyki i Astronomii

Nauczyciel Jednostka
mgr Iwona Borowczak Sekretariat Wydziału Fizyki i Astronomii
mgr Iwona Borowczak (Ż) Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii