Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Wydział Mechaniczny

Nauczyciel Jednostka
dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ (Ż) Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
doc. dr inż. Julian Jakubowski Wydział Mechaniczny
mgr Roman Kardowski (Ż) Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
mgr Andrzej Machnowski (Ż) Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
lek. med. Maciej Ryngier (Ż) Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
mgr Rafał Tyrka (Ż) Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
dr Anna Ziętek (Ż) Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy