Plan nauczycieli - lista nauczycieli - Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Nauczyciel Jednostka
mgr Maciej Kubiak Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
mgr Mateusz Kubiak Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
mgr Ryszard Miadziołko Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
mgr Mariusz Sudzik Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii